Wonen en bereikbaarheid

Woningen moeten niet alleen betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig zijn, maar óók goed bereikbaar. Daar investeert de provincie in. Ook stimuleren we gezonde mobiliteit, namelijk lopen, fietsen en openbaar vervoer.

Bouwen bij OV-kooppunten

Door woningbouw en de toenemende werkgelegenheid in de provincie neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer toe. Om te zorgen dat iedereen slim, schoon en veilig van A naar B komt, investeert de provincie in goed bereikbare locaties. Daarom willen de provincie en de gemeenten dat zoveel mogelijk woningen binnen de dorpen en steden (binnenstedelijk) worden gebouwd en in de buurt van nieuwe en bestaande Openbaar Vervoerknooppunten (OV-knooppunten). 

Deze stationsomgevingen leveren een belangrijke bijdrage aan een bereikbaar en leefbaar Noord-Holland. Het gaat hierbij om alle 60 treinstations en 4 grote busstations. De provincie wil dat er rondom deze OV-knooppunten woningen, bedrijven en voorzieningen zijn. Mensen moeten hier prettig kunnen wonen en werken en comfortabel gebruik kunnen maken van diverse (duurzame) vervoermiddelen. Deze centrale en goed bereikbare locaties worden steeds belangrijker voor de woningbouwopgave en werkgelegenheid. Ze zorgen voor kortere reistijden, minder verkeersbewegingen en behoud van groen buiten de steden.

Bereikbare steden

Met Bereikbare Steden, een gezamenlijke aanpak van de Metropoolregio Amsterdam en de Rijksoverheid, wordt gewerkt aan het versneld aanpakken van het woningtekort in 9 stadsharten: Alkmaar, Almere, Haarlem, Hilversum, Hoofddorp, Hoorn, Lelystad, Purmerend en Zaanstad. Dit zijn stedelijke gebieden rondom centraal gelegen openbaar vervoersknooppunten. Per gebied is een aanpak uitgewerkt waarin wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid samenkomen. De 9 steden hebben in gebiedsplannen in beeld gebracht hoe zij hierin investeren. Ook Amstelveen werkt aan een gebiedsplan voor de toevoeging van 2.000 nieuwe woningen en 1.000 arbeidsplaatsen in het stadshart. 

Met Bereikbare Steden willen de samenwerkingspartners de volgende doelen bereiken binnen de 9 stadsharten:

  • Versneld aanpakken van het woningtekort;
  • Optimaliseren van de bereikbaarheid;
  • Stimuleren van de werkgelegenheid;
  • Verduurzamen en blijven aanpassen aan klimaatverandering;
  • Investeren in de leefbaarheid en inclusiviteit.

Gebiedsplannen

Voor ieder stadshart is een gebiedsplan gemaakt dat is vastgesteld door de gemeente. De gebiedsplannen richten zich op de periode tot 2030. In het gebiedsplan komen wonen, werken, openbare ruimte, klimaat en bereikbaarheid samen en staat het versnellen van de woningbouwplannen centraal. Voor iedere stad zijn de investeringen (infrastructureel, economisch, klimaat en openbare ruimte) in beeld gebracht die nodig zijn om te zorgen voor de goede ontwikkeling van het stadshart. 

Resultaten

Om een deel van de woningen in de stadsharten versneld te bouwen, is de aanleg nodig van infrastructuur, zoals wegen, energie en water. Het Rijk heeft daarom in 2022 1,5 miljard subsidie beschikbaar gesteld voor lokale infrastructuurprojecten in heel Nederland om de woningbouwproductie te vergroten en te versnellen. In overleg met onder meer de provincies en de MRA heeft het Rijk aangegeven welke locaties subsidie krijgen om de infrastructuur te verbeteren. Hierdoor kan de realisatie van de gebiedsplannen voor de steden Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Hoorn, Purmerend en Zaanstad van start. Dit is goed voor het versneld bouwen van ongeveer 23.000 woningen. Bij de uitvoering wordt gestuurd op de projecten die nu al, of de komende jaren, van start kunnen zodat uiteindelijk alle projecten voor 2030 worden uitgevoerd.