Wonen en bereikbaarheid

De provincie Noord-Holland wil zorgen voor voldoende betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningen voor alle inwoners. Een woning voor iedereen, die bovendien goed bereikbaar is.

Bouwen bij OV-kooppunten

De provincie en de gemeenten in Noord-Holland willen dat zoveel mogelijk binnenstedelijk wordt gebouwd en in de buurt van nieuwe en bestaande OV-knooppunten. OV-knooppunten zijn plekken waar bus, tram, trein, fiets en auto samenkomen. Bouwen rond OV-knooppunten draagt bij aan een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer. Dat wordt nog versterkt door fiets en OV belangrijke dragers te laten zijn bij nieuwbouwplannen, aandacht te geven aan de mogelijkheden van deelmobiliteit (het delen van voertuigen) en het bevorderen van minder eigen autobezit. Mobiliteit verduurzaamt daardoor en draagt bij aan de klimaatopgave en het efficiënter inrichten van de schaarse ruime. 

Actieve mobiliteit

De provincie wil actieve mobiliteit (fietsen en wandelen) bevorderen. Fietsen en wandelen raken steeds meer op de voorgrond als wordt nagedacht over het mobiliteitssysteem van de toekomst. Dat is niet voor niets: fietsen en lopen is gezond, schoon en stil, en neemt weinig ruimte in beslag. Actieve manieren van vervoer zijn dan ook een belangrijke schakel in de overgang naar duurzame mobiliteit in het algemeen. Het is daarom tijd om te investeren in fietsen en wandelen. 

Infrastructuur

De provincie zorgt ervoor dat mensen vlot en veilig door Noord-Holland kunnen reizen. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, legt nieuwe wegen aan en onderhoudt bestaande verkeersnetwerken. Daarbij staat verkeersveiligheid altijd voorop.

Nieuwe woningen en het gebied waarin ze gebouwd worden, moeten goed bereikbaar zijn en blijven. Daarom investeert de provincie in aanleg, beheer en veiligheid van provinciale wegen en bijvoorbeeld in nieuwe snelfietsroutes. Ook de bereikbaarheid van een aantal stationsgebieden wordt flink aangepakt. Daarnaast zorgt de provincie voor nieuwe aansluitingen op bestaande wegen voor de ontwikkeling en ontsluiting van het gebied. 
 

Uitgelicht