Afval

De provincie wil negatieve gevolgen voor de leefomgeving door opslag en verwerking van afval tegengaan. Dat doet de provincie door te voorkomen dat afval ontstaat en hergebruik of recycling te stimuleren

Stortplaatsen

Afval dat niet meer kan worden hergebruikt en ongeschikt is voor verbranding door een afvalcentrale komt op een van de stortplaatsen in de provincie terecht. Er zijn in Noord-Holland 3 stortplaatsen:

De provincie gaat over de milieuvergunning voor de stortplaatsen en controleert regelmatig of de eigenaren zich houden aan deze vergunning. Ook controleert de provincie of de eigenaren genoeg geld reserveren voor de periode na de sluiting van de stortplaats. Een gesloten stortplaats heeft eeuwig nazorg nodig. Met het gereserveerde geld zorgt de provincie ervoor dat de stortplaats in de toekomst geen negatieve effecten op het milieu heeft.

Grondstoffen, reststromen en afval hergebruiken

De provincie stimuleert dat grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Dat draagt bij aan duurzaamheid én aan economische ontwikkeling. We noemen dat ook wel 'circulaire economie'.

Duurzaam stortbeheer

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het interprovinciaal overleg (IPO) en de provincies Noord-Brabant en Flevoland onderzoekt de provincie of stortplaatsen duurzamer beheerd kunnen worden. Doel is dat de afbraak van schadelijke stoffen in stortplaatsen versneld gebeurt zodat er geen eeuwigdurende nazorg meer nodig is. Meer informatie staat op duurzaamstortbeheer.nl.