Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert: het wordt warmer en natter. Ook zijn er vaker lange periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie genoemd. Klimaatadaptatie is een opgave voor én door iedereen.

De gevolgen van klimaatverandering zijn de 4 thema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en veiligheidsregio’s zijn met dit onderwerp bezig met als doel in 2050 klaar te zijn voor extremere weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel.

Aanmelden webinar ‘Terpen of Vluchtwegen?’ (11 februari 2021)

Aanmelden webinar ‘Terpen of Vluchtwegen?’ (11 februari 2021)

Tijdstip: van 15.00 tot 16.30 uur - In Nederland worden de komende decennia veel woningen en bedrijfspanden gebouwd. Steeds vaker gebeurt dit in gebieden met een overstromingsrisico. Tijdens dit webinar werken we aan een casus hoe we waterschade in de ruimtelijke inrichting kunnen voorkomen.

Meer informatie

Actueel

Webinars

Contact

Meer weten? Neem dan gerust telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoon, 0800 0200 600 (gratis) of stuur een e-mail naar klimaatadaptatie@noord-holland.nl.

Magazine 'Klimaatadaptatie in Noord-Holland'

Magazine klimaatadaptatie
Open het magazine 'Klimaatadaptatie in Noord-Holland'

In dit online magazine staan de ambities, uitgangspunten en de in te zetten middelen: de bouwstenen voor een provinciale aanpak rondom klimaatadaptatie.

Uitgelichte video's

Klimaatstresstesten

We staan voor een uitdaging en voeren daarom klimaatstresstesten uit. Een stresstest maakt inzichtelijk welke problemen kunnen ontstaan door klimaatverandering. Op basis van de klimaatstresstest gaan we  in gesprek met belanghebbenden en geïnteresseerden. Diverse rapporten en samenvattingen zijn  terug te vinden onder Documenten.

Uitgelicht

Partners

Onze primaire partners bij klimaatadaptatie zijn de DPRA werkregio’s, de waterschappen en de veiligheidsregio’s in Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam. Bovendien werken we aan klimaatadaptatie in de volle breedte van het provinciaal beleid en daarom werken we samen met veel partijen.