eNose-netwerk IJmond

De provincie Noord-Holland is in de IJmondregio op zoek naar de veroorzakers van stank. Daarom delen de provincie Noord-Holland en Tata Steel sinds april 2020 de gegevens uit hun eNose-netwerken met elkaar. Door de metingen van de eNoses te vergelijken met binnengekomen klachten, kan de bron van de stank ontdekt worden. Deze pilot duurt een jaar.

Videostill uit animatie over geuroverlast.
Video: hoe werkt het onderzoek naar de veroorzakers van stank? Klik op de afbeelding om de video te bekijken (YouTube).

Klachten en registraties eNose in IJmondregio (april 2020)
 

Mogelijke bronnen geurhinder voor de maand april, volgens analyse van Comon Invent.
Mogelijke bron Aantal klachten
Niet te duiden 32
Harsco 21
Kookgasfabriek 2 Batterijen 16
Niet Tata 9
Tata Steel Packaging 7
Kookgasfabriek 1 Batterijen 6
Koudbandwalserij 2 Beitsbaan 4
Rozaslakpan koelspoor 3
Locatie van klacht is niet aangegeven 3
Oxystaalfabriek 2 2
Warmbandwalserij 2 1

 

Top 3 klachtendagen
Aantal klachten Datum Locaties waar de klachten vandaan kwamen Windrichting Vermoedelijke bronnen
26 12 april 2020
 • Wijk aan Zee (21)
 • Beverwijk (4)
 • IJmuiden
Zuidwest
 • Harsco (11)
 • niet te duiden (5)
 • Kookgasfabriek 2 Batterijen (3)
 • Koudbandwalserij 2 Beitsbaan (3)
 • Niet Tata (3)
 • Kookgasfabriek 1 Batterijen (1)
10 27 april 2020
 • Beverwijk (5)
 • Wijk aan Zee (3)
 • IJmuiden (1)
 • Zandvoort (1)
West
 • Tata Steel Packaging (4)
 • Kookgasfabriek 2 Batterijen (2)
 • niet te duiden (2)
 • Harsco (1)
 • Warmbandwalserij 2 (1)
9 4 april 2020
 • Wijk aan Zee (9)
Zuid-zuidoost
 • Harsco (4)
 • Rozaslakpan koelspoor (3)
 • Oxystaalfabriek 2 (1)
 • niet te duiden (1)

 

Top 3 met overzicht van de eNoses met meeste overschrijdingen in de maand april.
eNose Aantal minuten boven de gestelde signaleringsgrens Datum Windrichting Correspondeert met klachten?
ZD-11 219 1 april 2020 Westenwind Nee
PO-01 106 11 april 2020 Zuidoostenwind Nee
07 (uitbreiding 101 5 april 2020 Noordelijk en oostenwind

Nee

 

Kaart met locaties van de eNoses die meedoen aan het geuronderzoek.
Kaart: Locaties van de eNoses die meedoen aan dit project (klik op de afbeelding om een grotere kaart te openen).

Op bovenstaande kaart staat een overzicht van de eNoses in de IJmond en het Noordzeekanaalgebied die meedoen aan de pilot. De 3 eNoses die de meeste overschrijdingen constateerden in de onderzochte maand zijn geel gemarkeerd. Van die 3 eNoses staat 1 in Wijk aan Zee, 1 aan de noordzijde van het Noordzeekanaal ter hoogte van Velzen-Noord en 1 ten noorden van park Nauerna.

Wat gebeurt er met deze kennis?

Met de analyses spoort de provincie de bronnen van stank op. En onder welke omstandigheden die tot klachten leiden. Op basis daarvan kan de provincie samen met de veroorzakers van stank oplossingen creëren. Oplossingen kunnen zijn:

 • aanpassingen in de werkwijze van productieprocessen.
 • tijdelijk werkzaamheden staken als de wind uit een bepaalde hoek komt.
 • technische aanpassingen, zodat er minder geur vrijkomt bij de uitstoot van stoffen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de maandrapportage? Mail dan naar enoses@noord-holland.nl.

De provincie streeft ernaar uw vragen binnen 2 weken te beantwoorden.

Kijk voor meer informatie ook op:

Heeft u last van geur van een bedrijf in uw omgeving? Neem dan contact op met de omgevings- of uitvoeringsdienst in uw regio. Voor Tata Steel kan dat bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NKZG).