Geurgegevens eNose-netwerk

De provincie Noord-Holland heeft in het Amsterdams havengebied en langs het Noordzeekanaal een netwerk van elektronische neuzen, ook wel eNoses genoemd. Ook enkele bedrijven, waaronder Tata Steel, bezitten eigen eNoses.

Een eNose (elektronische neus) is een compact meetinstrument uitgerust met sensoren en signaleert veranderingen in de luchtsamenstelling. eNoses helpen bij het verzamelen van informatie over de effecten van geur in de omgeving. Door het netwerk van eNoses en aanvullende informatie te combineren, kan de bron van de geur ontdekt worden.

Samenwerking met Tata Steel

De provincie Noord-Holland en Tata Steel delen de gegevens uit hun eigen netwerken met elkaar. Het doel is om meer inzicht te krijgen in geuren en de bronnen die overlast kunnen veroorzaken rondom het bedrijfsterrein van Tata Steel en langs het Noordzeekanaal in de regio IJmond. Dat inzicht helpt om oplossingen in kaart te brengen voor geuroverlast. Deze samenwerking is een pilot voor 1 jaar. De pilot start op 1 mei 2020.

Rapportage

Maandelijks wordt een technische rapportage opgesteld met alleen meetresultaten. Daarnaast wordt 3-maandelijks een uitgebreidere analyse gemaakt. Zowel de maandelijkse als de 3-maandelijkse rapportages worden gepubliceerd op de website van de provincie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op:

Heeft u last van geur van een bedrijf in uw omgeving? Neem dan contact op met de omgevings- of uitvoeringsdienst in uw regio. Voor Tata Steel kan dat bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NKZG).