Zonneweide Jaagweg Koggenland

De provincie Noord-Holland wil dat op haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland een zonneweide komt. Eerder was hier het bedrijventerrein Distriport gepland. In 2017 heeft de provincie, als eigenaar van de grond, besloten dat hier definitief geen bedrijventerrein komt.

De gemeente Koggenland staat positief tegenover de nieuwe plannen onder voorwaarde van, onder andere, een goede landschappelijke inpassing en mogelijkheden tot participatie/deelneming van de direct omwonenden.Als eerste stap in dat proces heeft de provincie het initiatief genomen tot een informatiemarkt om enerzijds de omgeving te informeren over de mogelijkheden en anderzijds om een eerste indruk te krijgen van de wensen en ideeën over de aan te leggen zonneweide. Deze wensen en ideeën worden onderdeel van een voorstel dat de provincie aan de gemeente voorlegt. Daarna gaat de provincie op zoek naar een exploitant die aan deze voorwaarden kan voldoen én die de omwonenden nadrukkelijk betrekt bij de realisatie van de zonneweide.

Inloopbijeenkomst 5 februari 2019

De provincie is op 5 februari 2019 in café De Ridder in Berkhout om te horen welke ideeën en wensen de omgeving heeft over de zonneweide. Iedereen kan op een zelfgekozen moment tussen 17.00 en 19.00 uur binnenlopen. Naast gedeputeerde Economie Jaap Bond en ambtenaren van de provincie zijn daar experts aanwezig die meer kunnen vertellen over alle aspecten die bij de realisatie van de zonneweide komen kijken. Zoals:

 • Ontwerpen van een zonneweide
  • Hoe kan een zonneweide eruit komen te zien? Wat betekent dat voor het uitzicht?
 • (Financiële) deelname aan een zonneweide
  • Kan ik zelf eigenaar worden van één of meerdere panelen? Hoe werkt dat?
 • Besluitvorming en inspraak
  • Welke formele besluiten zijn er al genomen? Welke besluiten worden er nog genomen en wanneer? Welke andere stappen worden er gezet? Hoe kan ik mijn mening geven? Wanneer en hoe is officiële inspraak mogelijk?
 • Social Return/ Compensatiefonds
  • Kan een deel van de opbrengst ten goede komen aan de omgeving?
 • Innovaties / experimenteerruimte
  • Wat in het laboratorium wordt gemaakt, kan hier in de praktijk getest worden.

Omwonenden betrekken

De provincie Noord-Holland en de gemeente Koggenland willen dat de exploitant die nog gekozen moet worden, straks de inwoners van Berkhout en Grosthuizen gaat betrekken bij de ontwikkeling van de zonneweide. Want , alhoewel het besluit tot de realisatie van een zonneweide genomen is, staat de wijze waarop en hoe de zonneweide eruit komt te zien nog open. Tijdens de inloopbijeenkomst van 5 februari kunnen omwonenden en andere belangstellenden nu al laten weten welke ideeën en wensen zij hebben voor de zonneweide. Ook kunnen zij aangeven hoe zij op de hoogte gehouden willen worden en of zij willen deelnemen aan een omwonendenpanel.

Testgebied voor nieuwe ontwikkelingen

De provincie overweegt om een deel van de zonneweide beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de effecten van zonneweides, de mogelijkheden voor gelijktijdig ander gebruik van de gronden (door b.v. boeren) en het testen van nieuwe mogelijkheden om zonne-energie op te wekken en/of op te slaan.

Aanbesteding

In november 2017 besloot de provincie officieel op haar grond langs de Jaagweg in Berkhout (gem. Koggenland) een zonneweide te willen. Inmiddels (2019) hebben zich al veel geïnteresseerde zonne-energie-exploitanten bij de provincie gemeld. Het plan is om voor de zomer 2019 te starten met de aanbestedingsprocedure om één exploitant te kiezen. Naar verwachting is die procedure eind 2019 afgerond.

Bestuurders aan het woord

Jaap Bond, gedeputeerde Economie en Landbouw van de provincie Noord-Holland: “In mei 2017 besloten wij om onze grond langs de Jaagweg definitief niet als bedrijventerrein te laten ontwikkelen en op deze plek een zonneweide te laten realiseren. Dat past uitstekend in ons duurzaamheidsbeleid en zal een fantastische bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame energie in Noord-Holland.“

Caroline van de Pol, wethouder voor onder andere Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid van de gemeente Koggenland: “Onze gemeenteraad is heel duidelijk als het gaat om zonne-energie. Een goede landschappelijke inpassing en een vorm van participatie voor onze inwoners is een voorwaarde, dus essentieel.”

Distriport wordt Zonneweide Jaagweg

In 2008 heeft de provincie met regionale projectontwikkelaars afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de Jaagweg bij Berkhout. De projectontwikkelaars zijn die afspraak niet nagekomen en de provincie heeft daarom de grondverkoopovereenkomst in 2011 ontbonden. Dat heeft via een groot aantal rechtszaken geleid tot een schadeclaim van de provincie aan de projectontwikkelaars van € 27,8 miljoen exclusief rente. Inmiddels is er in de regio West-Friesland geen behoefte meer aan een dergelijk bedrijventerrein en heeft de provincie in 2017 besloten om hier een zonneweide te laten realiseren. Inmiddels hebben zich veel geïnteresseerde exploitanten gemeld, waaruit de provincie er één kiest via een, nog te starten, aanbestedingsprocedure. De exploitant moet de omwonenden bij de ontwikkeling van de zonneweide betrekken.