Energie

Energieverbruik is een belangrijk aandachtspunt in de datacenterstrategie die de provincie opstelt.

Datacenters gebruiken 0,32 % van het totale energiegebruik (inclusief gas enzovoort) van Nederland. Ze gebruiken 2,3% van de stroom in Nederland.

De warmte van datacenters kan gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen. Dit gebeurt al op een aantal plekken maar nog niet overal. De (financiële) haalbaarheid daarvan is onder andere afhankelijk van de temperatuur van die restwarmte (hoe hoger, hoe beter), de aanwezigheid (op korte afstand) van voldoende afnemers en de aanwezigheid van goede infrastructuur om die restwarmte te transporteren (zoals een warmtenet).

Uitgelicht