Vergunning, toezicht en handhaving

De provincie en gemeenten verlenen milieuvergunningen aan bedrijven en organiseren het toezicht op die vergunningen.

De provincie is verantwoordelijk voor de grotere datacenters en de gemeente voor kleinere datacenters. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert dat toezicht namens de provincie Noord-Holland uit.

Medio maart 2021 ontstond onduidelijkheid over de verlening van een milieuvergunning voor datacenters voor de vestiging van een nieuw datacenter in de gemeente Hollands Kroon.

De provincie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bekijken per situatie met de betrokken gemeente welke aanvullende stappen nog nodig zijn in de vergunningverleningsprocedure. Of een milieueffectrapportage wordt uitgevoerd wordt ook per situatie beoordeeld.