Water

Waterbedrijf PWN verzorgt de drinkwatervoorziening. PWN levert tijdens warme zomers ongeveer 0,6% van haar totale drinkwaterlevering als koelwater voor datacenters; 74% van het drinkwater gaat naar huishoudens, 26% naar bedrijven. Voor de voorwaarden en controle van de kwaliteit van het koelwater dat datacenters lozen is het waterschap verantwoordelijk.

De opwarming door klimaatverandering zorgt voor langere en drogere zomers en leidt tot hoger (drink)waterverbruik door huishoudens en bedrijven. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft de bijzondere aandacht van PWN, de waterschappen en de provincie.

De meeste tijd van het jaar gebruiken datacenters koude lucht als koeling. Tijdens warme zomerdagen wordt ook waterkoeling bijgeschakeld. Dit is drinkwater dat wordt afgenomen van het waternet van waterbedrijf PWN. Kijk voor meer informatie over watergebruik door datacenters en contact op de website van PWN

In ons drinkwater zit een klein beetje keukenzout (natriumchloride). Dat wordt bij de waterinname door datacenters uit het water gedestilleerd; zout water is corrosief en kan de gevoelige dataopslag-apparatuur beschadigen. Dit zoutige water – ook wel brijn genoemd – wordt vervolgens afgevoerd naar het oppervlaktewater; brijn is niet zouter dan het oppervlaktewater in bijvoorbeeld sloten. Het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verleent vergunningen voor de afvoer van water in oppervlaktewateren in de Kop van Noord-Holland. Kijk voor meer informatie en contact op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Voor de vergunningverlening voor lozingen in het riool zijn gemeenten bevoegd gezag.

In de Noord-Hollandse Datacenterstrategie neemt de provincie vestigingsvoorwaarden op voor het watergebruik. 
 

Uitgelicht