Processtappen

Met het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed worden eigenaren van dorps- en buurthuizen, culturele ANBI’s en sportbedrijven geholpen hun gebouwen te verduurzamen. Ook kleine gemeenten die eigenaar zijn van dorpshuizen, culturele instellingen of sportaccommodaties komen hiervoor in aanmerking. Samen met de eigenaar doorloopt de provincie een traject dat moet leiden tot een toekomstbestendiger gebouw. Op naar CO2-neutraal in 2050.

Hieronder staat een beschrijving van de diverse stappen:

  1. Intakegesprek: U maakt kennis met de duurzaamheidscoach, u bekijkt samen het gebouw en bespreekt de wensen, ambities en mogelijkheden voor verduurzaming.
  2. Onderzoeksfase: U levert ons gegevens aan en we gaan uw gebouw(en) analyseren. Als er na een eerste scan voldoende mogelijkheden zijn om het gebouw te verduurzamen, nemen we gezamenlijk een besluit om het programma verder te doorlopen.
  3. Intentieverklaring: We spreken de wens uit om dit traject samen te doorlopen en te komen tot verduurzaming van uw gebouw(en).
  4. Planvorming: We werken de mogelijke verduurzamingsmaatregelen verder uit en stellen een plan voor uitvoering op.
  5. Financiering: We zoeken samen naar mogelijkheden voor subsidie en financiering.
  6. Besluitvorming: Wij stellen u in staat om een afgewogen besluit te nemen over het verduurzamingsplan. Dit besluit bereiden we samen met u voor.
  7. Inkoopfase: Wij helpen u met het zoeken naar een geschikte uitvoerder. Om het goedkoper voor u te maken, onderzoeken we de mogelijkheden om gezamenlijk met andere deelnemers in te kopen.
  8. Aan de slag: U laat de afgesproken verduurzamingsmaatregelen uitvoeren, integreert dit in uw toekomstplannen en maakt uw vastgoed hiermee toekomstbestendiger!

Uitgelicht