Afval

De provincie wil negatieve gevolgen voor de leefomgeving door opslag en verwerking van afval tegengaan. Dat doet de provincie door te voorkomen dat afval ontstaat en door hergebruik of recycling te stimuleren

Stortplaatsen

Afval dat niet meer kan worden hergebruikt en ongeschikt is voor verbranding door een afvalcentrale komt op 1 van de stortplaatsen (Wet milieubeheer) in de provincie terecht. Er zijn in Noord-Holland 3 stortplaatsen en 1 baggerstortplaats waar gestort kan worden en 3 stortplaatsen waar dit niet meer kan, maar waarop nog wel een milieuvergunning rust:

Operationele stortplaatsen

Operationele Baggerstortplaats

  • Amerikahaven in Amsterdam

Niet meer operationele stortplaatsen

  • Hollandse Brug in Naarden
  • Schoteroog in Haarlem
  • Insteekhaven in Den Helder

De omgevingsdienst (in opdracht van de provincie) gaat over de milieuvergunning voor de stortplaatsen (Wet milieubeheer) en controleert regelmatig of de eigenaren zich houden aan deze vergunning. Ook beoordeelt de provincie hoeveel geld de eigenaren moeten afdragen voor de periode na de sluiting van de stortplaats. De afdracht vindt plaats door jaarlijkse heffingen en rendement op de heffingen in het Nazorgfonds binnen de provincie. Nadat Gedeputeerde Staten (GS) een stortplaats hebben gesloten, heeft deze eeuwig nazorg nodig en komt de milieuvergunning te vervallen. Met het afgedragen geld zorgt de provincie ervoor dat de stortplaats in de toekomst geen negatieve effecten op het milieu heeft.

In Noord-Holland is 1 baggerstortplaats door GS gesloten. Het gaat om De Poel in Zaandam.

Grondstoffen, reststromen en afval hergebruiken

De provincie stimuleert dat grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Dat draagt bij aan duurzaamheid én aan economische ontwikkeling. We noemen dat ook wel 'circulaire economie'.

Duurzaam stortbeheer

Jaarlijks ontstaat in Nederland ongeveer 60 miljoen ton afval. Het meeste van dit afval wordt gerecycled of nuttig toegepast. Uiteindelijk blijft minder dan 2 miljoen ton afval over dat op een stortplaats terechtkomt. Op dit moment wordt afval op stortplaatsen beheerd door het volledig ‘in te pakken’. Dit ingepakte afval vraagt eeuwigdurende controle en onderhoud om te voorkomen dat grondwater en uiteindelijk ook ons drinkwater wordt vervuild . 
 
Dit is de aanleiding voor de afvalbranche, de provincies, rijksoverheid en wetenschappers om te onderzoeken of een andere en meer duurzame werkwijze bestaat. Daarom vindt er sinds 2017 op 3 pilotlocaties in Nederland onderzoek plaats

Meer informatie over de pilot duurzaam stortbeheer.