eNose-netwerk IJmond

De provincie Noord-Holland is in de IJmondregio op zoek naar de veroorzakers van stank. Daarom delen de provincie Noord-Holland en Tata Steel sinds april 2020 de gegevens uit hun eNose-netwerken met elkaar. Door de metingen van de eNoses te vergelijken met binnengekomen klachten, kan de bron van de stank ontdekt worden. Deze pilot duurt een jaar.

Videostill uit animatie over geuroverlast.
Video: hoe werkt het onderzoek naar de veroorzakers van stank? Klik op de afbeelding om de video te bekijken (YouTube).

Analyse

Rechts op deze pagina, onder ‘rapporten’, staan de kwartaal- en maandrapporten en samenvattingen van de afgelopen maanden.  

Wat gebeurt er met deze kennis?

Met de analyses spoort de provincie de bronnen van stank op. En onder welke omstandigheden die tot klachten leiden. Op basis daarvan kan de provincie samen met de veroorzakers van stank oplossingen creëren. Oplossingen kunnen zijn:

  • aanpassingen in de werkwijze van productieprocessen.
  • tijdelijk werkzaamheden staken als de wind uit een bepaalde hoek komt.
  • technische aanpassingen, zodat er minder geur vrijkomt bij de uitstoot van stoffen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de maandrapportage? Mail dan naar enoses@noord-holland.nl.

De provincie streeft ernaar uw vragen binnen 2 weken te beantwoorden.

Kijk voor meer informatie ook op:

Heeft u last van geur van een bedrijf in uw omgeving? Neem dan contact op met de omgevings- of uitvoeringsdienst in uw regio. Voor Tata Steel kan dat bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NKZG).