Toekomstbestendige bebouwde omgeving

Goede ruimtelijke inpassing waarbij klimaatadaptatie een bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving en biodiversiteit

Klimaatverandering heeft grote impact op de bebouwde omgeving. Om schade en overlast door weersextremen te beperken, moet de manier waarop steden worden gebouwd en ingericht worden aangepast. Tot 2040 worden in Noord-Holland ongeveer 230.000 woningen gebouwd. Het is belangrijk om deze nieuwbouw duurzaam en dus klimaatadaptief te ontwikkelen om toekomstige extra investeringen te voorkomen. Het initiatief en primaat van stedelijke ontwikkeling ligt veelal bij gemeenten. Als provincie geven we ondersteuning en koppelen we klimaatadaptatie aan ons beleid en onze projecten en programma’s over de bebouwde omgeving.

In de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord is gezondheid een belangrijk thema. Daarom verbindt de provincie in deze periode de bebouwde omgeving klimaatadaptatie vooral aan de opgave voor een gezonde leefomgeving. Extra aandacht gaat naar het combineren van opgaven, die ook bijdragen aan onder andere biodiversiteit, energietransitie en circulaire economie. 

Uitgangspunten

  1. De gebouwen van de provincie moeten klimaatadaptief zijn. Hiermee neemt de provincie verantwoordelijkheid voor haar eigen assets.
  2. Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan de effecten van klimaatverandering.
  3. Het beleid en handelen van de provincie wordt klimaatadaptief. Zij zorgt voor de integratie van klimaatadaptatie binnen provinciaal beleid en handelen.
  4. De provincie pakt klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving gebiedsgericht op.
  5. De provincie agendeert daar waar nodig bij het Rijk.

Wat doet de provincie concreet?

Lees meer in Klimaatadaptatie Noord-Holland: Bouwstenen voor de provinciale aanpak (pdf, 2MB) op pagina 28.

Uitgelicht