Over het project

Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven bij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam tekenden hiervoor begin 2020 een convenant.

De komende jaren worden steeds meer windparken gebouwd op de Noordzee. De Energiehaven is een belangrijke uitvalsbasis voor de aanleg en het onderhoud. Zo biedt de nieuwe Energiehaven de mogelijkheid om de bouw van de windparken Hollandse Kust West en IJmuiden ver voor de Hollandse kust te ondersteunen. Het nieuwe bedrijventerrein biedt grote kansen om in te spelen op de energietransitie en op belangrijke regionale en nationale klimaatdoelen.

Locatie

De Energiehaven krijgt een oppervlakte van ruim 15 hectare en ligt aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, vlak vóór de sluizen van IJmuiden. Tata Steel ondersteunt dit voor de regio belangrijke en toekomstgerichte initiatief en stelt hiervoor een bedrijventerrein van 5 hectare beschikbaar. Bovendien geeft Tata Steel toegang over land via het terrein in Velsen-Noord richting de Energiehaven. Hiermee is het vervoer van personeel en de bereikbaarheid van hulpdiensten geregeld.

Ambitie

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen: "De grootschalige bouw en het onderhoud van de duurzame windmolenparken op de Noordzee vraagt om meer havencapaciteit. Doordat we nu samen de Averijhaven gaan ontwikkelen tot een moderne energiehaven krijgen offshore bedrijven hier straks alle ruimte."

Energiehaven en offshore-haven

Het haventerrein krijgt een kade van 580 meter, waarvan 200 meter heavy-duty met 12,5 meter waterdiepte en 380 meter standaard kade (waterdiepte 10 meter). Door de ligging gaat deze haven een belangrijke rol spelen bij het (kosten)efficiënt aanleggen en onderhouden van de windparken.

Uitgelicht