Planning

De Energiehaven is een baggerdepot van het Rijk. Om dit depot te veranderen naar haventerrein maakt Rijkswaterstaat eerst het depot leeg.

Na het verwijderen van de baggerspecie wordt het terrein van de Averijhaven overgedragen aan het consortium en ontwikkeld tot Energiehaven. Het consortium bestaat uit de provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen, Port of Amsterdam en Zeehaven IJmuiden,

Parallel aan deze werkzaamheden wordt gestart met een onderzoek naar de milieu-impact van de aanleg van de Energiehaven, via een Milieueffectrapportage (MER). Uitgangspunt is dat het binnen de bestaande milieukaders moet passen.

Juli/Augustus 2021 Inspraak bestemmingsplan Energiehaven
Augustus 2021 Start werkzaamheden Rijkswaterstaat - leeghalen baggerdepot Averijhaven
December 2021 Definitief besluit gemeenteraad Velsen
Mei 2022 Overdracht terrein Rijkswaterstaat aan consortium
Juni 2022 Start werkzaamheden Energiehaven

 

Uitgelicht