Energie-oplossingen Toolbox

Afnemen

 • Slim laden
 • Als iedereen op hetzelfde moment (’s avonds bij thuiskomst na een werkdag) hun elektrische auto aan de laadpaal legt ontstaat er een piek in de vraag naar elektriciteit. Deze piekvragen leiden tot netcongestie. Dit willen de netbeheerders voorkomen. Door middel van Slim Laden kan zo’n piekbelasting voorkomen worden. Door de inzet van geavanceerde technologie worden laadpunten voorzien van slimme services die dynamische laadsnelheden en -tijden mogelijk maken. Slim Laden zorgt ervoor dat het opladen van de auto’s verplaatst wordt ofwel naar een moment waarop er weinig vraag naar elektriciteit is ofwel naar een moment waarop er veel elektriciteit wordt opgewekt. Slim Laden zorgt op deze manier voor een balans op het net.
 • Virtueel netwerk
  Bedrijven op bijvoorbeeld een bedrijventerrein met een bestaande netaansluiting hebben vaak te veel capaciteit in hun aansluiting. Dit omdat de aansluiting gebaseerd is op de piekvraag van het bedrijf. Deze piek wordt slechts af en toe bereikt. De momenten waarop de capaciteit in het stroomnet niet volledig wordt benut, kan de ‘vrije ruimte’ door andere bedrijven worden gebruikt. De schaarse (net)capaciteit wordt zo slim met elkaar gedeeld. Partijen mét en partijen zónder stroomcapaciteit worden in een virtueel net (een software gestuurd systeem over het bestaande net) samengebracht en delen daar de capaciteit met elkaar.
 • Productie achter de meter
  Als een initiatiefnemer geen aansluiting kan krijgen voor het afnemen van elektriciteit, kan gekeken worden naar het zelf produceren van elektriciteit ‘achter de meter’. Veel bedrijven met cruciale functies zoals ziekenhuizen en datacenters beschikken over aggregaten of generatoren als noodstroomvoorziening die aangezet wordt in geval er een stroomstoring op het elektriciteitsnet is. Je kan ook in je eigen energie voorzien door het plaatsen van (zonnepanelen) of kleine windmolens, eventueel in combinatie met energieopslag.

Terugleveren

 • Achter de meter verbruiken
  In gebieden waarbij er een grote afnemer van energie is in de buurt van de opwekinstallatie (bijvoorbeeld een laadplein voor elektrische voertuigen of een datacenter) is het denkbaar dat de opwekinstallatie de opgewekte stroom rechtstreeks aan deze grootverbruiker levert. De stroom wordt dan direct aan deze grote afnemer geleverd en dus niet op het regionale net gezet. Er is dus geen aansluiting op het regionale net nodig. Wel moet er een rechtstreekse kabel gelegd worden tussen de opweklocatie en de afnemer. Deze rechtstreekse kabelverbinding mag alleen worden gebruikt voor het transporteren van elektriciteit rechtstreeks van de duurzame opwekinstallatie naar de grote afnemer. Een alternatief is dat alleen de piekopwekking direct lokaal wordt gebruikt. Op hele zonnige dagen of bij harde wind wordt er soms zoveel stroom opgewekt dat deze niet op het net gezet kan worden. Om die extra stroom niet verloren te laten gaan, kan deze piekopwekking mogelijk direct lokaal gebruikt worden.
 • Energie opslag
  In gebieden met beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kan ‘achter de meter’ een batterij worden geplaatst. Deze batterij kan worden gevuld met stroom die de opwekinstallatie niet aan het regionale net kan terug leveren. De batterij slaat deze stroom tijdelijk op en levert deze stroom aan het net op de momenten waarop de opwekinstallatie geen stroom opwekt (als de zon niet schijnt of als het niet waait). Door de toepassing van de batterij wordt de stroom dus meer gelijkmatig aan het transportnet geleverd waarbij netcongestie kan worden vermeden. De batterij kan ook stroom leveren aan afnemers van elektriciteit, zoals laadpalen voor elektrische voertuigen, voor bijvoorbeeld (led)verlichting.
 • Cable pooling
  In gebieden waar een windpark aanwezig is in de buurt van het zonnepark, kan cable pooling voor een initiatiefnemer van een zonnepark een mogelijke oplossing zijn. Bij cable pooling wordt het windpark en zonnepark op één inkoopstation aangesloten. Het windpark en het zonnepark maken dan gebruik gemaakt van dezelfde kabel. Dit is mogelijk omdat de energieproductie door windmolens van op andere momenten plaatsvindt dan de energieproductie door zonnevelden. De kosten van de gezamenlijke kabel kunnen gedeeld worden tussen de initiatiefnemer van het windpark en de initiatiefnemer van het zonnepark. Dit uiteraard met instemming van beide partijen.

Overig

 • Energiebesparing
  Op dit moment is er nog geen sprake van netcongestie op aansluitproblematiek bij kleingebruikersaansluitingen. Het kan daarom interessant zijn om te kijken of het mogelijk is om het gecontracteerde vermogen te verlagen naar kleingebruikersniveau (3 x 80A/55 kW). Dat betekent dat het afgenomen en het te leveren vermogen aan elektriciteit niet meer mag zijn dan maximaal 3x80 ampère. Om dit te bereiken moeten energiebesparende maatregelen worden genomen zoals de inzet van LED verlichting. Het proberen uit de voeten te kunnen met een kleingebruikersaansluiting lijkt echter alleen een realistische optie te zijn wanneer het huidige vermogen van de elektrische installatie (verbruik en opwekking) in de buurt ligt van een kleingebruikersaansluiting: rond de 50 – 150 kW. Let wel: een project mag niet opknipt worden in meerdere kleinere aansluitingen!
 • Smart energy hubs
  In een smart energy hub wordt uitgegaan van het bijeenbrengen en koppelen van vraag en aanbod van energie. Dus daar waar sprake is van veel opwek uit zon en wind, ook daar de vraag naar energie centreren. Door een koppeling van vraag en aanbod in een gebied, kan een verzwaring van het transportnet vermeden worden. In een energy hub worden meestal ook meerdere vormen van slim gebruik van het elektriciteitsnet ingezet (een combinatie van in dit document genoemde oplossingen). Ook is het mogelijk om een off grid energy systeem in te zetten, dit is een stand alone systeem wat niet aangesloten is op het openbare elektriciteitsnet. Een smart energy hub is dat wel. Het betreft een meestal een klein gesloten systeem met verschillende afnemers van energie en verschillende aanbieders. Ook in zo’n off grid systeem vindt opslag en vaak conversie van energie plaats.
 • Wat je samen met je netbeheerder kan doen