Energienetwerk van de toekomst

Naast de vele geplande netuitbreidingen tot aan 2030, is verder vooruit kijken nodig. In de toekomst moet nog heel veel extra energie-infrastructuur worden gerealiseerd. De Taskforce houdt zich daarom bezig met een toekomstbestendig energienetwerk.

Daarvoor wordt gewerkt aan een ontwerp van een nieuw flexibel energiesysteem, waarin meerdere soorten energie (elektriciteit, warmte, waterstof), energieopslag en het omzetten van energievormen een plek hebben. Dit is een complexe opgave. Maar het biedt ook kansen voor de Noord-Hollandse economie en de verduurzaming van de samenleving. 

Het Rijk, IPO en VNG willen met elkaar op regionaal niveau een programmering maken. Om te leren hoe dat mogelijk is, is in Noord-Holland Noord een pilot gestart. Provincie, gemeenten, netbeheerders en stakeholders kijken met elkaar in een energievisie wat er op ons afkomt. Welke woningbouw en bedrijventerreinen worden ontwikkeld? Hoe verduurzaamt de industrie en hoe moet de laadinfrastructuur eruit zien? Op basis hiervan worden slimme keuzes gemaakt. Wat is de beste plek voor een bedrijventerrein, en welke energieoplossing past daar het beste bij? Hoe komen vraag en aanbod bij elkaar? Hoe kan de planning van ontwikkelingen en de planning van netuitbreidingen op elkaar worden afgestemd om te besluiten welke energie-infrastructuur als eerste moet worden gerealiseerd. De pilot geeft inzicht  hoe dit het beste gezamenlijk kan. Uiteindelijk wordt er voor heel Noord-Holland een programmering van het energiesysteem gemaakt.