Subsidies en ondersteuning

De geplande netuitbreidingen van de netbeheerders vragen extra inzet van gemeenten om kabels en stations in de omgeving in te passen.

 Gemeenten kunnen met subsidie van de provincie menskracht inhuren om sneller de procedures te kunnen doorlopen. 

Tot slot trekt de provincie ruim € 2 miljoen uit voor andere slimme energieoplossingen. Neem voor meer informatie contact op met taskforce-energieinfra@noord-holland.nl.

Er is ook subsidie beschikbaar voor slimme energieoplossingen. De provincie biedt onder andere steun aan gemeenten en ondernemingen voor het verduurzamen van bedrijven(terreinen) met de Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (in het kort HIRB+)-subsidie voor kosten van zonnepanelen. Voor het uitvoeren van toezicht op het verduurzamen van bedrijven is voor gemeenten de subsidie Stimulerend Energietoezicht Bedrijven beschikbaar.

De provincie stimuleert zon boven parkeerplaatsen. Om te voorkomen dat deze projecten moeten wachten op beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet, is subsidie mogelijk voor batterijen als onderdeel van de solar carport.

Informatieloket

Heeft u een casus waarbij u hulp kunt gebruiken? Stuur een mail naar taskforce-energieinfra@noord-holland.nl