Uitbreidingen elektriciteitsnet

De provincie en gemeenten kijken samen met de netbeheerders hoe zij het beste kunnen bepalen welke netuitbreidingen het belangrijkste zijn. De netbeheerders hebben in beeld gebracht welke netuitbreidingen noodzakelijk zijn voor de leveringszekerheid en welke uitbreidingen de meeste knelpunten op het net oplossen.

Daarnaast kan worden afgewogen of voor de overige netuitbreidingen prioriteit gegeven moet worden aan verschillende typen ontwikkelingen – bijvoorbeeld woningbouw, industrie, elektrificatie van vervoer, of teruglevering (opwek). Het doel is om de realisatie van deze noodzakelijke en prioritaire projecten te versnellen. De aanpak kan per knelpunt verschillen. Ook spreken provincie en gemeenten in een vroeg stadium met de netbeheerders over locaties voor netuitbreidingen. 

Bekijk deze kaart van Liander om te zien waar in Noord-Holland grote investeringen zijn in het elektriciteitsnet.

In Noord-Holland lopen talloze projecten om het elektriciteitsnet te versterken. De uitbreidingen omvatten onder andere nieuwe masten en hoogspanningslijnen, nieuwbouw of uitbreiding van transformatorstations, elektriciteitsverdeelstations, kabels en transformatorhuisjes. 

De netbeheerders TenneT en Liander hebben in hun investeringsplannen bijna 100 projecten gepland tot aan 2030. Zo bouwen de netbeheerders minimaal 36 nieuwe stations en breiden ze minimaal 36 bestaande stations uit. Daarnaast pakken zij grote delen van het hoog- en middenspanningsnet aan. De omvang van de werkzaamheden is groot: alleen al in regio Noord-Holland Noord gaat het om zo’n 3000 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabels en honderden extra transformatorhuisjes. 

Uitgelicht