Beleidsprogramma's

  • Groen Kapitaal

    Groen Kapitaal gaat over het laten groeien en bloeien van planten- en diersoorten in Noord-Holland. Boven en onder de grond, in de weide van de boer, langs een weg en tussen de tegels bij uw huis. Natuur is belangrijk voor ons allemaal. Meer natuur bevordert de biodiversiteit (meer soorten dieren en planten) en is van grote waarde voor de samenleving: het maakt Noord-Holland een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en recreëren.

Uitgelicht