Wolf in Noord-Holland

De wolf is na zo’n 150 jaar terug in Nederland. Sinds 2015 hebben de dieren zich gevestigd in ons land. In Noord-Holland is de wolf voor het eerst in april 2022 op bezoek geweest. Dit was in het Goois Natuurreservaat.

De wolf is een beschermde diersoort. Dat betekent dat het doden, vangen en opzettelijk verstoren van wolven verboden is. Vanwege deze bescherming moet de wolf in Nederland gemonitord worden. Om een goed beeld te krijgen van de vestiging van wolven in Nederland, is het belangrijk om waarnemingen van wolven zo snel mogelijk door te geven. Dat kan via de website van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdierenvereniging.

Schade door de wolf

Wolven eten wilde hoefdieren zoals reeën en everzwijnen, maar kunnen ook andere dieren, zoals schapen, aanvallen. Dit kan worden voorkomen door bij een langstrekkende of gevestigde wolf schapen en geiten binnen te houden of ze binnen een elektrische afrastering te plaatsen. Commerciële veehouders en hobbyhouders kunnen na een (vermoedelijke) aanval van een wolf kosteloos gebruik maken van een wolfwerende afrastering. Met deze ‘noodset’ kan de kans op een tweede aanval voorkomen of beperkt worden. Meer informatie over het aanvragen van een wolvennoodset staat onderaan deze pagina.  

Wanneer u denkt dat uw dier is aangevallen door een wolf, kan direct contact opgenomen worden met de uitvoeringsorganisatie van de provincies BIJ12, zodat binnen 24 uur DNA afgenomen kan worden.

Interprovinciaal wolvenplan

De provincies hebben samen een landelijk wolvenplan opgesteld, waarin staat hoe met de wolf moet worden omgegaan, welke regels er gelden, wat er mag en kan. Het plan is te vinden op de website van BIJ12.

Wolvennoodset

Commerciële veehouders en hobbyhouders kunnen na een (vermoedelijke) aanval van een wolf kosteloos gebruik maken van een wolfwerende afrastering. Met deze ‘noodset’ kan de kans op een tweede aanval voorkomen of beperkt worden. Bijvoorbeeld wanneer 1 of meerdere landbouwhuisdieren zijn doodgebeten of gewond zijn geraakt. Iedere noodset bestaat uit een raster van 500 meter lang flexinet (10 x 50 meter). De rasters zijn 1,20 meter hoog. Daarnaast is er een schrikdraadapparaat inbegrepen met de daarbij behorende aardpennen. De noodsets voldoen aan alle richtlijnen die door het landelijke Wolvenplan gesteld worden.

Aanvragen

Heeft u 1 of meerdere gewonde of dode landbouwhuisdieren aangetroffen en vermoedt u dat dit door een wolf is gedaan? Meld dit dan eerst bij BIJ12 via: Wolvenschade melden en overzicht van de meest recente schademeldingen . BIJ12 beoordeelt of er een taxateur langskomt voor een veldbezoek en DNA-afname. Wanneer is bevestigd dat het hier om wolvenschade gaat, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding.

Na het doorgeven van uw melding bij BIJ12 kunt u contact opnemen met de provincie via 0800 - 020 06 00 of servicepunt@noord-holland.nl. Wij vragen u dan om toestemming voor het doorgeven van uw adresgegevens aan Duke Faunabeheer. De noodset, inclusief gebruiksaanwijzing, wordt dezelfde dag nog gebracht. Als dierhouder zet u samen met Duke Faunabeheer het raster op. Het raster wordt na een maximale uitleenperiode van drie weken in overleg weer bij u opgehaald. In de tussentijd verwachten wij dat u kijkt naar blijvende preventieve maatregelen. Voorbeelden van effectieve maatregelen vindt u op de website van BIJ12

Duke Faunabeheer helpt u bij het weghalen van het raster en loopt deze na. Ook als na onderzoek van BIJ12 mocht blijken dat het niet om een wolvenaanval ging, dan zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van de noodset. Beschadigingen aan het raster zijn wel voor eigen rekening.