Doorstart klankbordgroep

Een van de samenwerkingsvormen die we opzetten voor de natuurverbinding is een ontwerpproces met een klankbordgroep. Deze groep gaat aan de slag om tot een gedragen schetsontwerp te komen. Naast het schetsontwerp beslist deze groep mee over het informeren van de omgeving. Hierbij werken ze nauw samen met de gebiedspartijen Goois Natuurreservaat, gemeente Laren, gemeente Hilversum en Provincie Noord-Holland.

De samenstelling van de klankbordgroep vond plaats in het voorjaar 2020 en in juni 2020 was de eerste bijeenkomst waarin de groep met elkaar kennismaakte, de opdracht is besproken en er zijn werkafspraken gemaakt.  

Helaas liep het proces daarna vertraging op als gevolg van de coronamaatregelen die het samenkomen onmogelijk maakte. Ook de wisselingen van de projectleden had invloed op de organisatie van de volgende bijeenkomst. In november 2020 was het zover en kon er een vervolg gegeven worden aan het proces! De begeleidingsgroep kwam in een online vergadering bijeen om de draad weer op te pakken. In het overleg stond het delen van informatie over de ecologie en het landschap rondom de N525 centraal. In december 2020 overlegde de klankbordgroep opnieuw. 

Uitgelicht