Update Natuurverbinding N525

(12 juni 2020)

Begin februari troffen we u met meer dan 120 andere geïnteresseerden in de aula van Laar & Berg voor de informatieavond over de Natuurverbinding N525. Een situatie die op dit moment niet denkbaar is. Ondanks dat we anders moeten samenwerken, heeft het kernteam Natuurverbinding N525 niet stil gezeten. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de uitkomsten van de informatieavond, het verloop van de 28 keukentafelgesprekken en de samenstelling van de begeleidingsgroep. Ook geven we een inkijkje in de lopende infrastructurele projecten en het vervolg van alle plannen rondom de N525.

Terugblik op de informatieavond

De informatieavond van 12 februari j.l. in de aula van Laar & Berg is door ruim honderd geïnteresseerden en betrokken bewoners bezocht. Een heel mooie opkomst, er moesten zelfs stoelen bijgeplaatst worden om iedereen een plekje te geven! Tijdens deze avond zijn drie belangrijke punten toegelicht:

 • De nut en noodzaak van de natuurverbinding door Edgar van der Grift (Alterra);
 • Het landschappelijk onderzoek door Michiel Veldkamp (Provincie Noord-Holland);
 • De invulling van het participatieproces door Willemijn Wesselink (Sweco).

Uit de input die we hebben ontvangen tijdens deze avond blijkt dat de meeste deelnemers vooral geïnteresseerd zijn in wat er bij hen in de buurt staat te gebeuren en welke gevolgen dit heeft voor het recreatiegebied en de natuur.

Ook hebben de deelnemers zorgen over de omvang en nut en noodzaak van het project, de wijze van bomenkap, en de bereikbaarheid van het recreatiegebied voor recreanten. Daarnaast werden er kritische vragen gesteld over provinciale projecten die verder plaatsvinden rondom de N525, denk aan het voorrangsplein en het fietstunneltje. Meer informatie over de voortgang van deze projecten kunt u verderop in deze nieuwsbrief vinden.

Bewonersavond 12 februari

De uitwerking van de informatieavond en de presentaties zijn terug te vinden op de website.

De informatieavond in cijfers:

 • 71 mensen lieten hun gegevens achter;
 • 28 mensen vroegen een keukentafelgesprek aan;
 • 9 mensen gaven aan interesse te hebben voor deelname in de begeleidingsgroep;

De provincie gaat persoonlijk in gesprek met bewoners

In het Brinkhuis in Laren ging provincie Noord-Holland in februari en begin maart in gesprek met 28 bewoners. In de gesprekken konden de bewoners al hun kennis over het gebied delen, ideeën en wensen indienen voor de natuurverbinding en vragen stellen die er leefden over het project. De gesprekken zijn door iedereen als positief ervaren!

De gesprekken zijn uitgewerkt in een zogenaamde KES (Klanten Eisen Systeem). Deze KES dient als input voor de begeleidingsgroep.

De begeleidingsgroep is samengesteld

In dit project werken de gebiedspartijen Provincie Noord-Holland, gemeentes Laren en Hilversum en Goois Natuurreservaat nauw samen met belanghebbenden. Door de bewoners om hun inbreng te vragen op het ontwerp van de natuurverbinding willen we komen tot een goed ontwerp. Een van de samenwerkingsvormen die we opzetten is de begeleidingsgroep.

Zeven bewoners uit zowel Laren als omliggende gemeenten zijn geselecteerd op basis van hun verschillende achtergronden, motivatie, expertise en affiniteit met de Zuider- en Westerheide. Zij gaan het komende jaar aan de slag om tot een gedragen ontwerpadvies te komen voor de Natuurverbinding N525. Wij stellen hen graag aan jullie voor:

 • Brouwer (Laren)
 • Karres (Hilversum)
 • Kloosterman (Hilversum)
 • Van der Laan (Laren)
 • Loggen (Ankeveen)
 • Van der Pols (Laren)
 • Simons (Laren)

Naast het ontwerpadvies beslist de begeleidingsgroep mee over het informeren en betrekken van de omgeving.

De begeleidingsgroep is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus nog niet bij elkaar gekomen. Wanneer de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over de vervolgstappen.

Uitgelicht