Planning

De voorbereidende fase van het project Natuurverbinding N525 begon in maart 2020. Dat betekent dat nog veel onzeker is. Voordat het project kan worden uitgevoerd, moet de technische voorbereiding worden gedaan en vergunningen worden aangevraagd. Dat duurt minimaal 2 jaar.

Onderstaande planning is daarom globaal en voorlopig waarbij ervan wordt uitgegaan dat alle fases goed verlopen worden en er geen grote belemmeringen optreden. Tijdens het project wordt de planning aangepast.

Fase Resultaat
Voorbereidende fase  Gedragen voorontwerp
  Start: februari 2020. De provincie verwacht in de zomer van 2021 de voorbereidende fase af te ronden. 
Contractfase Definitief ontwerp

Contract voor aannemer 
 
Aanbesteding Gunnen van werk aan aannemer
Uitvoeringsfase Realiseren van natuurverbinding
Beheerfase Natuurontwikkeling

 

 

 

Uitgelicht