Planning

Het project Natuurverbinding N525 begint in maart 2020 met de ontwerpfase. Dat betekent dat nog veel onzeker is. Voordat het project kan worden uitgevoerd, moet de technische voorbereiding worden gedaan en vergunningen worden aangevraagd. Dat duurt ongeveer 2 jaar.

Onderstaande planning is daarom globaal en voorlopig waarbij ervan wordt uitgegaan dat alle fases goed verlopen worden en er geen grote belemmeringen optreden. Gedurende het project wordt de planning aangepast.

Fase Resultaat
Voorbereidende fase  Gedragen voorontwerp
   
Contractfase Definitief ontwerp

Contract voor aannemer 
 
Aanbesteding Gunnen van werk aan aannemer
Uitvoeringsfase Realiseren van natuurverbinding
Beheerfase Natuurontwikkeling

 

Binnenkort staat op deze pagina een beschrijving van het bestuurlijk proces dat naast de fasering doorlopen wordt.

 

Uitgelicht