Planning

Mijlpalen Baggeropgave 1e fase: 1e tot en met 5e Loosdrechtse Plas
Waterbodemonderzoek Loosdrechtse Plassen en Stille Plas Afgerond
Waterbodemonderzoek Muyeveldse Wetering Afgerond
Verkenning depotlocaties Afgerond
Baggerplan 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas Afgerond
Inrichtingsplan weilanddepot Medio 2021
Overdracht naar afdeling Beheer en Uitvoering Afgerond
Voorbereidende werkzaamheden weilanddepot Najaar 2021
Precontractuele fase Zomer 2021
Contractuele fase Najaar 2021
Aanbestedingsfase Najaar 2021
Uitvoeringsfase Najaar 2022

 

Mijlpalen Baggeropgave 2e fase: Jachthavens
Verkenning door ondernemers naar baggerbehoefte Afgerond
Pilot circulariteit en verwerking gebiedseigen baggerspecie Medio 2020
Afspraken markt en overheid over marktconforme tariefstelling gebruik depotlocaties en tijdelijke opslaglocaties Nog niet bekend
Inrichtingsplan foliedepot/TOP Nog niet bekend
Voorbereidende werkzaamheden foliedepot/TOP Nog niet bekend

 

Mijlpalen Baggeropgave 3e fase: Natte natuur
Waterbodemonderzoek Vuntus en Nieuwe Polderplas Afgerond
Verkenning Vuntus en Stille Plas Nog niet bekend

 

Uitgelicht