Planning

Mijlpalen Baggeropgave 1e fase: 1e tot en met 5e Loosdrechtse Plas
Waterbodemonderzoek Loosdrechtse Plassen en Stille Plas Afgerond
Waterbodemonderzoek Vuntus en Nieuwe Polderplas Afgerond
Verkenning depotlocaties Afgerond
Baggerplan 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas AfgerondAfgerond
Conditioneringsonderzoeken (NGE, Flora & Fauna, Kabels & leidingen) Afgerond
Inrichtingsplan depots Voorjaar 2020
Overdracht naar afdeling Beheer en Uitvoering Voorjaar 2020
Voorbereidende werkzaamheden depots Voorjaar 2021
Precontractuele fase Voorjaar 2020
Contractuele fase Voorjaar 2020
Aanbestedingsfase Najaar 2021
Uitvoeringsfase Voorjaar 2022

 

Mijlpalen Baggeropgave 2e fase: Jachthavens
Verkenning door ondernemers naar baggerbehoefte Afgerond
Pilot circulariteit en verwerking gebiedseigen baggerspecie Voorjaar 2020
Afspraken markt en overheid over marktconforme tariefstelling gebruik depotlocaties en tijdelijke opslaglocaties Voorjaar 2020
Inrichtingsplan depots Voorjaar 2020
Voorbereidende werkzaamheden depots Najaar 2020

 

Mijlpalen Baggeropgave 3e fase: Natte natuur
Nadere afweging in samenhang met project alternatieven voor natuureilanden Medio 2020

 

Uitgelicht