Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) is een ruimtelijk expert en adviseert de provincie bij veranderingen en ontwikkelingen op regionaal niveau. Door zijn onafhankelijke positie heeft de PARK een belangrijke rol binnen het publieke debat over de inrichting van de leefomgeving in Noord-Holland. De PARK geeft gevraagd en ongevraagd advies, organiseert onderzoek, gesprekken en ateliers.

Wijk aan Zee

Steven Slabbers

Steven Slabbers is per januari 2019 onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Noord-Holland. Als landschapsarchitect is hij daarnaast verbonden aan zijn eigen bureau BoschSlabbers. Slabbers adviseert het provinciaal bestuur op verzoek of op eigen initiatief over actuele regionale ruimtelijke opgaven. Zoals duurzame verstedelijking, bereikbaarheid en natuur-inclusieve landbouw, water en bodemdaling. Deze opgaven zijn de uitgangspunten van de Omgevingsvisie NH2050.

Steven Slabbers

De PARK adviseert vooral aan het bestuur en aan de ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Holland. Ook gemeenten, initiatiefnemers en belangenorganisaties die betrokken zijn bij grote ruimtelijke ontwikkelingen, kunnen de PARK benaderen voor advies.

Agenda 2019-2021

Steven Slabbers heeft een agenda voor zijn PARK-periode (2019-2021). Daarin verkent hij hoe de grote opgaven uit de Omgevingsvisie kunnen bijdragen aan behoud én ontwikkeling van het Noord-Hollandse landschap. En vice versa: hoe kan landschapsontwikkeling bijdragen aan die grote opgaven waar de provincie voor staat?

Verbonden toekomst

Steven Slabbers bundelt in de publicatie ‘Verbonden toekomst’ de inzichten die 32 maanden ‘PARK-schap’ hem hebben opgeleverd. Hierin beoogt hij tevens voeding te geven aan de nog op te stellen programma’s voor de aanstaande gemeentelijke (voorjaar 2022) en provinciale (voorjaar 2023) verkiezingen. In die zin kijkt 'Verbonden Toekomst' niet alleen terug, maar bovenal ver vooruit. 

PARK-advies op energietransitie

Steven Slabbers gaf tijdens de inspiratiesessie ‘Verbreed je ruimtelijke blik op de energietransitie’ op 11 december 2019 zijn ruimtelijke visie op de energietransitie in Noord-Holland. "De grootste opgave is om alle opgaven met elkaar te combineren."

Interview Steven Slabbers
In gesprek met Steven Slabbers over de energietransitie
 (YouTube)

PARK-visie op een vitaal landelijk gebied

Steven Slabbers vertelt hoe voedsel, biodiversiteit en recreatie & toerisme samengaan.

Steven Slabbers vitaal landelijk gebied
Steven Slabbers over vitaal landelijk gebied (YouTube)
 

Uitgelicht

Contact

Wilt u meer weten over de PARK of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Steven Slabbers.

Twitter

Bekijk alle tweets