Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de grote ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. De PARK is onafhankelijk en kijkt naar de gevolgen van deze ontwikkelingen op de lange termijn. De PARK geeft gevraagd en ongevraagd advies, organiseert onderzoek, gesprekken en ateliers.

De PARK kijkt bij zijn advies naar de opgaven en ambities van de provincie in de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’. Hij pakt daarin echter zijn eigen rol. Hij kijkt naar de langere termijn en dus ‘voorbij’ de periode van het coalitieakkoord. 

Door zijn onafhankelijke positie kan de PARK gevraagd en ongevraagd verkenningen of onderzoeken (laten) doen naar ingewikkelde ruimtelijk-economische vraagstukken.

Wijk aan Zee

Afscheid park Steven Slabbers

Steven Slabbers heeft na twee termijnen, van januari 2019 tot mei 2023, afscheid genomen van de Provincie. In deze periode bracht hij 20 adviezen uit. Hierin heeft hij geadviseerd op actuele ruimtelijke opgaven, waaronder zijn advies leven met water als afsluiter van zijn periode als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit.

Het college van gedeputeerde staten zal na de coalitie beslissen over de opvolging van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. 
 

Uitgelicht

Contact

Wilt u meer weten over de PARK of heeft u een vraag? Neem dan contact op via PARK@noord-holland.nl.