Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) is een ruimtelijk expert en adviseert de provincie bij veranderingen en ontwikkelingen op regionaal niveau. Door zijn onafhankelijke positie heeft de PARK een belangrijke rol binnen het publieke debat over de inrichting van de leefomgeving in Noord-Holland.

Atelier tijdens MOOI Noord-Holland
Foto: Theo Baart

Ruimtelijke kwaliteit

Noord-Holland heeft verschillende unieke landschappen en stedelijke gebieden. Door verstedelijking, wegenbouw, schaalvergroting in de landbouw en de energietransitie is er grote druk op delen van stad en landschap. Het is een uitdaging  het nieuwe (stads)landschap te ontwikkelen en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit in stand te houden of te verbeteren. De PARK helpt de provincie om deze doelstellingen te garanderen.

Uitgelicht

Contact

Wilt u meer weten over de PARK of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Elly Melchers: melcherse@noord-holland.nl.

Documenten