Onderzoek naar in de vaart brengen trekvaart Amsterdam-Haarlem gestart

(04 april 2018)

De eerste Nederlandse trekvaart was de Haarlemmertrekvaart tussen Amsterdam en Haarlem. Deze werd in 1632 geopend en diende voor het vervoer van reizigers. De trekvaart was een enorm succes. Wel moesten reizigers halverwege -wat nu Halfweg heet- overstappen. Na realisatie van de eerste spoorlijn van Nederland, tussen Amsterdam en Haarlem, en de opkomst van de auto, verdween de trekvaart grotendeels uit het landschap. Het nog aanwezige water is momenteel zeer beperkt bevaar- of bereikbaar.

Vanuit de cultuurhistorie zijn er al lang ideeën om de oude trekvaart weer zichtbaar en bevaarbaar te maken. Bij de gemeenten Amsterdam en Haarlem is er ook veel enthousiasme om hiermee aan de slag te gaan. Verbetering en/of het herstel van de trekvaart is onderdeel in visiedocumenten over gebiedsontwikkelingen. In de eerste plaats om de historische vaart te herstellen, maar ook voor verbetering van waterbeheer, waterrecreatie en het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit.

De provincie Noord-Holland heeft de trekvaart tussen Amsterdam en Haarlem als een aquapunctuurpunt opgenomen in haar waterrecreatiebeleid. De provincie ondersteunt en stimuleert de betrokken overheden en andere partijen om na te denken over de mogelijkheid om voor de kleine recreatievaart te komen tot een bevaarbare route tussen Haarlem en Amsterdam, inclusief een mogelijke verbinding van de trekvaart met de Ringvaart.

Om het idee verder uit te werken is in september een werkconferentie georganiseerd. Daar kwam naar voren dat er behoefte bestaat aan een totaal beeld (een soort paraplu) en “stip op de horizon” in de vorm van een rapport. De verschillende gebiedsontwikkelingen leveren dan een bijdrage aan het groter geheel.
H+N+S landschapsarchitecten heeft de opdracht gekregen om dit totaal beeld vorm te geven, samen met een begeleidingsgroep van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland financiert het project. In juli 2018 wordt het rapport aan de bestuurders gepresenteerd.
 

trekvaart haarlem - amsterdam

 

Uitgelicht