Actueel

  • Inpassingsplan (PIP) Cruquiusbrug vertraagd door strengere stikstofeisen

    (01 december 2020) Voor de bouw van de nieuwe duurzame Cruquiusbrug in Heemstede (N201) doorloopt de provincie Noord-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP-procedure). In dit proces loopt de provincie een paar maanden vertraging op doordat er nieuwe eisen zijn gesteld aan de berekening van de stikstofdepositie. Naar verwachting stellen Provinciale Staten (PS) het definitieve inpassingsplan in het voorjaar van 2021 vast.
  • Update: Cruquiusbrug (N201) weer bediend voor scheepvaart

    (04 november 2020) Uit onderzoek aan de Cruquiusbrug op de N201 tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede blijkt dat de brug ondanks de schade bediend kan worden voor de scheepvaart.

Uitgelicht