Over het project

In 2025 staat de herinrichting van de Utrechtseweg (N417) gepland. Naast groot onderhoud van de rijbaan wordt een vrijliggend fietspad aangelegd aan de westzijde van de weg. Dit fietspad is onderdeel van de doorfietsroute Hilversum–Utrecht. Ook komen er diverse faunavoorzieningen.

Het gaat hierbij om het deel tussen de rotonde Noodweg en de Maartensdijkseweg in Hilversum. Tegelijkertijd wordt het fietspad aan de oostzijde van de N417, tussen de Noodweg en Hollandse Rading, verwijderd. Met het onderhoud vergroten we de algemene verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en verminderen we de algemene geluidsoverlast. 

Doorfietsroute Hilversum-Utrecht

Het tweerichtings(brom)fietspad is onderdeel van de doorfietsroute tussen Hilversum en Utrecht. Dit is een fietsroute waar fietsers vaker voorrang krijgen op autoverkeer en eerder groen krijgen bij verkeerslichten op de route. Zo kan je makkelijker de fiets voor langere afstanden pakken. Bijvoorbeeld naar het werk of naar school. Kijk op de website van de provincie Utrecht voor meer informatie over deze route (selecteer de tab ‘Hilversum-Utrecht’).

Maatregelen voor dieren

De provincie neemt met het project verschillende maatregelen om de oversteek voor dieren makkelijker en veiliger te maken. De dieren kunnen op die manier hun leefgebied vergroten, wat goed is voor de biodiversiteit en de instandhouding van deze soorten. Om te voorkomen dat dieren worden aangereden, komen er 5 faunapassages en diverse faunarasters voor dassen en reptielen. 

Nieuw bestemmingsplan

Op dit moment werkt de provincie aan een bestemmingsplanwijziging. Het nieuwe bestemmingsplan is nodig voor de aanleg van het nieuwe fietspad dat onderdeel is van de doorfietsroute Hilversum-Utrecht. Bovendien maakt het nieuwe bestemmingsplan een aantal faunapassages en -roosters mogelijk, waarvan bijvoorbeeld de das gebruik van kan maken.