Over het project

De provincie Noord-Holland onderzoekt het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers, voetgangers en dieren op en rondom de kruising van de Leeghwaterweg (N515) met de Zuiderweg.

Sinds 2008 worden mogelijkheden onderzocht voor het verbeteren van de kruising. Zoals de aanleg van een rotonde en fietstunnel. In 2022 bleek dat een rotonde er niet voor zorgt dat de bus beter kan doorrijden en niet zorgt voor een betere verkeersveiligheid op de kruising. Nu richt het onderzoek zich op een fietstunnel in combinatie met een onderdoorgang voor dieren (faunapassage). 

Verbeteren verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid op de kruising te verbeteren, worden de volgende onderdelen onderzocht.

  • Vanaf de Zuiderweg en vanaf de Braakdijk moeten fietsers een kluft (oprit) oprijden om de Leeghwaterweg (N515) te kunnen oversteken. Er zijn mogelijkheden om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren. Hiervoor wordt de aanleg van een fietstunnel onderzocht als onderdeel van de doorfietsroute tussen Amsterdam en Hoorn.
  • De bocht Zuiderweg/Ramsbeek is erg krap. Er wordt een oplossing onderzocht waardoor fietsers, auto’s en bussen beter langs elkaar kunnen rijden.
  • Er wordt onderzocht hoe de looproute tussen het parkeerterrein onderaan de dijk bij de Zuiderweg en de woonboten aan de Zuiderweg en Braakdijk verbeterd kan worden. 
  • Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om de verkeersveiligheid van de fietsoversteek bij de Braakdijk te verbeteren.

Verbeteren natuurverbinding

De kruising ligt vlakbij natuurgebieden Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Er wordt onderzoek gedaan naar de verschillende flora en fauna, zoals de otter, Noordse woelmuis, waterspitsmuis, meervleermuis en ringslang. En hiermee wordt de mogelijkheid onderzocht van een faunapassage die past bij de verschillende soorten en de ambities in de natuurgebieden.

Samenwerking

De provincie werkt hiervoor samen met de Vervoerregio Amsterdam (VRA), gemeenten Zaanstad en Wormerland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Ingenieursbureau Sweco voert in opdracht van de provincie de nodige onderzoeken uit.