Over het project

Voor veel autoverkeer is de N203 bij Krommenie en Assendelft de dagelijkse route tussen de A8 en A9. Omwonenden ervaren al jaren grote overlast van deze steeds drukker wordende provinciale weg.

De provincie wil het verkeer een andere route aanbieden. Daarom doet de provincie samen met de regio en het Rijk onderzoek naar de mogelijke aanleg van een Verbinding A8-A9. Die weg ligt er de komende jaren nog niet, daarom investeert de provincie in 16 maatregelen die de leefbaarheid in en rond Krommenie en Assendelft op korte termijn verbeteren. Hiervoor is in het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ een bedrag van € 11 miljoen gereserveerd. De provincie werkt hierbij nauw samen met de gemeente Zaanstad, de Vervoerregio Amsterdam en de NS.

Maatregelen

De maatregelen zijn op te delen in 2 categorieën: maatregelen die door de provincie worden opgepakt en maatregelen waar een van de andere partijen initiatiefnemer is.
Er wordt gekeken naar maatregelen op het gebied van ruimtelijke inrichting, verkeer, openbaar vervoer en fiets. Voor bijna alle maatregelen is een verdere uitwerking noodzakelijk. Bijvoorbeeld door samen met bewoners een gedetailleerd ontwerp te maken of door de effectiviteit van maatregel na te gaan. 

Een compleet overzicht van alle maatregelen is te vinden in de infographic die hierover gemaakt is (alleen geschikt voor desktop/laptop).

Eerdere onderzoeken

De maatregelen komen voort uit de 2 onderzoeken die de provincie in 2020 uitvoerde naar mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren. In het ene werd gekeken naar maatregelen om de overlast van het verkeer op de N203 bij Krommenie te beperken. In het andere werd onderzocht hoe we het openbaar vervoer en de fietsfaciliteiten van Krommenie en Assendelft beter en aantrekkelijker kunnen maken. In het onderzoek naar de leefbaarheid rondom de N203 konden bewoners via 2 online participatierondes hun stem laten horen.

N203 bij Krommenie

Uitgelicht