Over het project

De Vreelandseweg (N201) van Hilversum naar Kortenhoef is een provinciale weg gelegen in de gemeente Hilversum en de gemeente Wijdemeren.

Het is een belangrijke verkeersader in de regio Gooi en Vechtstreek. De weg loopt langs verschillende plassen die voor een groot deel Natura 2000 gebied zijn.

Faunapassages

Eind 20ste eeuw was de otter uitgestorven in Nederland. Door herintroducties is er sinds 2002 weer een groeiende populatie. In de Vechtplassen leven nu otters en een veilig leefgebied voor deze dieren is belangrijk. In de Agenda Groen en in het provinciaal meerjarenprogramma groen is opgenomen dat de N201 geen obstakel mag vormen voor de otter. De provincie gaat daarom faunatunnels plaatsen onder de Vreelandseweg en faunarasters langs de weg. Ook andere dieren in de omgeving, zoals de marter, zullen hier baat bij hebben.  

Vervangen bruggen

Er zijn 2 vaste bruggen in de Vreelandseweg die oud zijn en in slechte staat verkeren; Brug bij Vreeland en de Zuwebrug. Deze worden vervangen volgens het IFD-principe. IFD staat voor Industrieel, Flexibel en Demontabel en is een duurzame en circulaire manier van ontwerpen en bouwen.

N201 - Brug bij Vreeland - 570x338
Brug bij Vreeland 

De nieuwe bruggen worden breder dan de bestaande bruggen. Dit is omdat het fietspad langs de weg in de toekomst onderdeel wordt van een doorfietsroute. Daarnaast krijgen de bruggen aan de onderzijde een faunapassage zodat dieren veilig de overkant kunnen bereiken. De gemeentelijke brug op dit traject is ook voorzien van een passage. 

Om hinder voor de omgeving te beperken combineert de provincie het vervangen van de bruggen met groot onderhoud aan de weg zoals het vervangen van het asfalt. De kruisingen zijn nog in goede staat en worden daarom niet meegenomen.

                                                                                                                       

N201 - Zuwebrug - 570x338

Zuwebrug

Groen en veiligheid

De bermen langs de Vreelandseweg worden op enkele plekken verbreed om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook zaait de provincie de bermen in met kruidige planten waardoor een aantrekkelijk leefgebied ontstaat voor vlinders en bijen.