Fiets

Fiets

Het aantal fietsers in Noord-Holland groeit. We fietsen steeds vaker en steeds verder, en fietsen ook op oudere leeftijd langer door. Dat is goed nieuws want fietsen is goed voor jezelf en voor je omgeving. De provincie zorgt ervoor dat het aantal fietsers kan blijven groeien en dat al die fietsers comfortabel en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Daarom wordt er samen met gemeenten geïnvesteerd in een goed netwerk van fietspaden en andere fietsvoorzieningen.

Actueel

Voortgangsrapportage Actieve Mobiliteit 2023

Schema Voortgangsrapportage Actieve Mobiliteit 2023
In de factsheet actieve mobiliteit
(pdf, 2 MB) staat wat er in 2023 in Noord-Holland is gedaan aan actieve mobiliteit, zoals fietsen en lopen, en wat de plannen zijn voor 2024.