Over het project

De provincie Noord-Holland voert in 2018 en 2019 onderhoudswerkzaamheden uit aan de N231. Zo verbetert de provincie de doorstroming en veiligheid van weggebruikers. Daarnaast bouwt de provincie voor het eerst een biobased weg. Dit is een weg die van berm tot berm volledig bestaat uit natuurlijke materialen die onbeperkt voorradig zijn.

De werkzaamheden bestaan uit onder andere uit:

  • onderhoud aan de weg, waterdoorgangen en de verkeerslichten
  • verbeteren van een fiets- en voetgangersoversteek
  • verbeteren van de veiligheid en doorstroming van kruispunten
  • aanleg van twee faunapassages; een passage waar dieren de drukke weg veilig kunnen oversteken
  • aanpassen van de voorrangssituatie bij de rotonde
  • uitvoeren van 850 meter biobased weg aan de Bosrandweg

De werkzaamheden vinden plaats tussen de Bosrandbrug en de rotonde Japanlaan/Meerlandenweg.
 

Uitgelicht