Actuele onderhoudswerkzaamheden

Voorbereidingen fietspad N247

Voor en na de zomervakantie wordt hard gewerkt aan de N247 bij Katwoude. De verschillende nutsbedrijven treffen nu in opdracht van de provincie voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe fietspad langs de N247 bij Katwoude.

Op het toekomstige tracé van het fietspad ligt een persleiding van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Deze leiding wordt de komende maanden verlegd en sluit aan op de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij de Wagenweg. Vanwege de slappe ondergrond wordt onder de kunststof rijplaten boomschors gebruikt. Door de schors wordt het gewicht van de machines die over de platen rijden beter verdeeld. Zonder deze maatregel is de kans zéér groot dat de rijplaten verzakken, vervormen en scheef komen te liggen.

Palenmatras

Het fietspad wordt op enige afstand van de weg gelegd. Dit vanwege wetgeving (veiligheid voor passanten op het fietspad), maar ook omdat onder dit deel van de N247 een zogenaamd palenmatras ligt. Dit beïnvloedt het gewicht van het nieuwe fietspad en de fundering van de N247 niet. De N247 is destijds over vrijwel de gehele lengte tussen de Hoogedijk/Lagedijk en de Wagenweg/Zedde op een fundering van palen aangelegd. Dit voorkomt ongelijke zetting van de weg door de slappe ondergrond. Komt het fietspad te dicht bij de weg te liggen, dan kan het asfalt van het fietspad door gronddruk omhoog worden gedrukt. 

Tussen de N247 en het fietspad komt een sloot, net als aan de oostzijde van het nieuwe fietspad. Het pad blijft uiteraard goed bereikbaar voor hulpdiensten. De aanbesteding van het fietspad loopt op dit moment en is onderdeel van de reconstructie van de N247. De huidige werkzaamheden hebben dus alleen betrekking op het verleggen van kabels en leidingen.

Werkzaamheden fietspad

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht