Van Monnickendam tot Edam-Volendam

Het werk aan het deel van de N247 tussen de Dijksbrug bij Monnickendam en de kruising met de N244 bij Edam-Volendam is in aanbesteding. Dat deel van Bereikbaarheid Waterland gaat naar verwachting eind dit jaar in uitvoering.

De verschillende onderdelen:

Verbetering busbaan 

Tussen Monnickendam en de Zeddeweg (de N517) is de busbaan onderdeel van de rijbaan. Dat betekent dat er geen fysieke scheiding is tussen de busbaan en de rijstroken voor het autoverkeer. Als het druk is maken automobilisten soms misbruik van de busbaan, waardoor bussen worden gehinderd. Om dit op te lossen wordt de weg iets breder. Daardoor ontstaat er ruimte om de busbaan te scheiden van de rijstroken voor het autoverkeer.  

Kruispunt Bernhardlaan Monnickendam  

Het kruispunt met de Bernardlaan in Monnickenmeedamr wordt aangepast. De kruising wordt anders ingedeeld en de verkeerslichtenregeling wordt verbeterd. Het aangepaste kruispunt heeft zo voldoende capaciteit om de verwachte verkeersstromen na oplevering van het project Galgeriet te verwerken. Verder wordt er een P+R aangelegd en wordt een bushalte verplaatst.

Vervanging van een duiker onder de N247

Aan de zuidkant van Monnickendam ligt een duiker onder de N247. Deze is oud en moet dus worden vervangen. Bij de vervanging wordt de duiker iets verbreed. Daardoor ontstaat er ruimt op de weg om de busbaan beter te scheiden van de rijbaan voor het autoverkeer 

Aanleg fietspad bij Katwoude  

Er komt een hoogwaardige fietsroute tussen Amsterdam en Edam-Volendam. Het fietspad wordt 4 meter breed en wordt in delen aangelegd. Het deel tussen Nieuwendam (Monnickendam) en de Wagenweg (Volendam) is als eerste aan de beurt. Het fietspad komt aan de oostzijde van de N247 te liggen, is onafgebroken en komt los te liggen van de N247. Dat vergroot de veiligheid.

Het werk aan dit deel van de N247 zou volgens planning in 2026 klaar moeten zijn. Ook het groot onderhoud aan de weg en aan bruggen tussen Monnickendam en Edam-Volendam, zoals de brug over de Purmer Ee, wordt meegenomen.