Planning

Een overzicht van de werkzaamheden die op dit moment zijn ingepland:

Periode Werkzaamheden
Planning
2020 Contract afgesloten met opdrachtnemer voor uitvoering van deelproject N247 zuid en deelproject N247 noord
2021 Start uitvoerende werkzaamheden deelproject N247 zuid en deelproject N247 noord
2021 Vervolgstudie naar onderdoorgang in Broek in Waterland
2022 Start uitvoerende werkzaamheden deelproject N247 noord
2023 Uitvoering gereed deelprojecten N247 zuid en N247 noord


Luchtfoto van werkzaamheden bij kruispunt Het Schouw in mei 2021

Voorbereidende werkzaamheden aanpassingen kruispunt Het Schouw

Uitgelicht