Planning

Een overzicht van de werkzaamheden die op dit moment zijn ingepland:

Periode Werkzaamheden
Planning
2021 Vervolgstudie naar onderdoorgang in Broek in Waterland
2021 Onderdeel Het Schouw terug naar de tekentafel
2022 Ontvlechting deelproject N247 zuid en deelproject N247 noord
2023 Bestuurlijk besluit over mogelijke onderdoorgang in Broek in Waterland
2023 Aanbesteding deelproject N247 noord
2024 Start werk deelproject N247 noordWerken in deelproject Noord N247

Het voorbereidende werk in deelproject Noord is voor een deel in 2022 gedaan. De kabels en leidingen bij de Dijksbrug in Monnickendam zijn bijvoorbeeld al verlegd.