Fietstunnel

In 2010 is onder de provinciale weg N525 (Hilversumseweg) een fietstunnel aangelegd. Deze ligt ongeveer 75 meter ten zuiden van het kruispunt Westerheide - Oude Postweg, ter hoogte van La Place. De tunnel is vooral bedoeld voor (brom)fietsers en voetgangers, maar wordt ook gebruikt als passage voor schapen en ruiters.

Niet iedereen gebruikt de tunnel om de N525 over te steken. De tunnel blijkt iets te ver van het kruispunt te liggen, waardoor met name scholieren op het kruispunt met de Westerheide de N525 oversteken. Dat zorgt voor een onveilige situatie. Dat gelt ook voor het ontwerp van de tunnel. De combinatie van een steile helling, scherpe bocht en glad oppervlak heeft tot meerdere ongevallen geleid.

Na toezegging van de vorige gedeputeerde Adnan Tekin doet de provincie nu onderzoek naar het aanpassen van de tunnel. Op de plek van de tunnel ligt een aardkundig monument. Dat maakt aanpassingen lastig. De provincie hoopt later dit jaar meer duidelijkheid te hebben over deze procedure. Hierbij is ook belangrijk dat de verantwoordelijkheid hiervoor van de provincie verschuift naar de gemeente Laren door de nieuwe Omgevingswet.

De aanpassingen aan het voorrangsplein en de fietstunnel staan los van elkaar en bevinden zich in verschillende fasen. Uiteraard hebben de projecten wel met elkaar te maken. De provincie bewaakt deze samenhang.
 

Uitgelicht