Planning

De Koopvaardersschutsluis moet uiterlijk op 1 april 2023 gerenoveerd zijn. Zodra de planning van de renovatie bekend is, is deze hier te vinden.

Uitgelicht