Planning

Van Hattum en Blankevoort denkt sinds september 2021 in een bouwteamfase actief mee over ontwerpoplossingen in alle onderdelen van het werk. Het bouwteam werkt het ontwerp uit, brengt belangrijke risico’s in beeld en bepaalt de uiteindelijke uitvoering en planning. 

De renovatie kan zonder stremming (alleen bloktijden) worden uitgevoerd. Dat betekent dat de renovatiewerkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis als eerste kunnen starten. De verwachting is dat dit rond het najaar van 2022 begint. Afstemming over de beste periode voor de verlengingswerkzaamheden vindt nog plaats. In ieder geval rekening wordt gehouden met de activiteiten van Sail Den Helder 2023. 

De aanpak voor de Boerenverdrietsluis en de daarbij horende planning is afhankelijk van een bestuurlijk besluit en wordt nog nader uitgewerkt. Naar verwachting worden gesprekken hierover in de zomer van 2022 afgerond. 

Zandschip Spaansen test de omvaarroute

Uitgelicht