Planning

De Koopvaardersschutsluis moet uiterlijk in 2023 in onderhoud. Voor die tijd moet de omvaarroute (indien haalbaar) via de Boerenverdrietsluis gereed zijn. Zodra de planning hiervan bekend is, is deze hier te vinden.

Uitgelicht