Planning

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis en de ombouw Boerenverdrietsluis worden aanbesteed. De verwachting is dat de aannemer in september 2021 aan boord is.

Dan start de uitvoering echter nog niet. In een bouwteam werkt de aannemer intensief samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder. De opdrachtnemer denkt in deze fase actief mee over ontwerpoplossingen in alle onderdelen van het werk. Het bouwteam werkt het ontwerp uit, brengt belangrijke risico’s in beeld en bepaalt de uiteindelijke uitvoering en planning. 

Bekijk de planning (pdf, 405 kB) van de renovatie Koopvaardersschutsluis, de ombouw van de Boerenverdrietsluis en het vaarwegmanagement. 

Omvaarroute

Er volgen nog twee proefvaarten, één met een geladen schip en één voor het omvaarroutedeel van de Boerenverdrietsluis tot het Nieuwe Diep. Ook wordt de afstemming tussen het weg- en het scheepvaartverkeer tijdens de tijdelijke omvaarroute onderzocht. 

Zandschip Spaansen test de omvaarroute

Uitgelicht