Planning

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis en de ombouw Boerenverdrietsluis worden aanbesteed. De verwachting is dat de aannemer in september 2021 aan boord is.

Dan start de uitvoering echter nog niet. In een bouwteam werkt de aannemer intensief samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder. De opdrachtnemer denkt in deze fase actief mee over ontwerpoplossingen in alle onderdelen van het werk. Het bouwteam werkt het ontwerp uit, brengt belangrijke risico’s in beeld en bepaalt de uiteindelijke uitvoering en planning. 

Bekijk de planning van de renovatie Koopvaardersschutsluis, de ombouw van de Boerenverdrietsluis en het vaarwegmanagement. 

 

Uitgelicht