Inspraak

Bewoners worden op verschillende momenten uitgenodigd om mee te denken over de planstudie Verbinding A8-A9. Daar wordt het plan alleen maar beter van. Immers, niemand kent het gebied beter dan de mensen die er dagelijks wonen, werken en recreëren.

Meedenken kan op verschillende manieren: via een participatietraject, via het indienen van een zienswijze en via het inspreken bij de commissievergadering. Lees meer over de verschillende vormen van inspraak.