Nieuws

 • Eerste bericht uit de stuurgroep Verbinding A8-A9

  04 oktober 2018 Eerste bericht uit de stuurgroep Verbinding A8-A9 De stuurgroep Verbinding A8-A9 kwam op vrijdag 28 september 2018 bijeen. Deze stuurgroep bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de 5 deelnemende gemeenten en wordt voorgezeten door gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland.
 • Feitenoverzicht landschapsplan Verbinding A8-A9/Stelling van Amsterdam

  28 augustus 2018 Feitenoverzicht landschapsplan Verbinding A8-A9Stelling van Amsterdam Gedeputeerde Staten (GS) hebben in april een besluit genomen om samen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een landschapsplan te maken om het landschap rond werelderfgoed de Stelling van Amsterdam te herstellen en daarin de verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen.
 • Inloopbijeenkomst Verbinding A8-A9 op 17 juli

  29 juni 2018 Inloopbijeenkomst Verbinding A8-A9 op 17 juli De aangekondigde bewonersavond over het voorkeursalternatief en de Nota van Beantwoording van het project Verbinding A8-A9 is op dinsdag 17 juli.
 • GS geven antwoord op ingediende zienswijzen A8-A9

  01 juni 2018 GS geven antwoord op ingediende zienswijzen A8-A9 Van juli tot oktober 2017 lagen de onderzoeksrapporten van de planstudie Verbinding A8-A9 ter inzage. Op de onderzoeksresultaten kon door iedereen een inspraakreactie, ook wel een zienswijze genoemd, worden ingediend.
 • Golfbaanalternatief als tracé voor de Verbinding A8-A9

  30 mei 2018 Golfbaanalternatief als tracé voor de Verbinding A8-A9 Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen, is het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen beide snelwegen.
 • Plan om landschap te verbeteren bij verbinding A8-A9

  26 april 2018 Plan om landschap te verbeteren bij verbinding A8-A9 Gedeputeerde Staten (GS) gaan in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een landschapsplan maken om de verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen in het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.

Uitgelicht