Planning

Op 11 februari 2019 is de aannemer Heijmans weer met de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis begonnen. Daarmee is er een einde gekomen aan een periode van onzekerheid en wordt er weer volledig op de toekomst gericht: een vernieuwde Wilhelminasluis en naastgelegen bruggen.

Bekijk regelmatig de website en/of abonneer u op de nieuwsbrief. De provincie Noord-Holland en de aannemer zullen betrokken partijen via deze en andere kanalen tijdig op de hoogte brengen van zaken als voortgang, planning en hinder.

Fase 1: februari 2019 t/m januari 2020

Welke werkzaamheden?

  • Afbouw sluishoofden tot ruwbouw
  • Werk aan kades en kolk
  • Sloop Wilhelminabrug

Fase 2: januari t/m juni 2020

Welke werkzaamheden?

In deze fase vinden de volgende werkzaamheden plaats:

  • Sloop Beatrixbrug
  • Uitbaggeren sluis
  • Storten nieuwe kolkvloer
  • Verbreden sluis
  • Plaatsen nieuwe Wilhelminabrug en Beatrixbrug

De werkzaamheden aan de Beatrixbrug duren naar verwachting tot eind juni. Dit is iets later dan aanvankelijk gepland. Dit komt doordat de betonnen constructie van de aanbrug ernstig is aangetast door water en dooizout. Ook is gebleken dat de dekking (betonlaag boven de wapening) in het verleden niet goed is aangebracht en daarom hersteld moet worden. Door deze werkzaamheden nu uit te voeren wordt voorkomen dat de brug op een later opnieuw afgesloten wordt. De herstelwerkzaamheden gelden niet voor de Wilhelminabrug. Deze opent volgens planning eind mei 2020.

Fase 3: juni tot eind december 2020

Welke werkzaamheden?

Dit is de fase van de afbouwwerkzaamheden

  • Inrichten en afwerken van de damwanden (metselwerk)
  • Straatwerk en openbare ruimte rondom de sluis afwerken

Beatrixbrug en Wilhelminabrug gelijktijdig aangepakt

Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad hebben vooraf grondig onderzocht wat de beste aanpak is. Daarbij zijn ook belanghebbenden in het centrum betrokken. De bruggen na elkaar afsluiten betekent dat de werkzaamheden langer duren en de overlast dus ook. Zowel voor het verkeer, de omwonenden als de ondernemers. Bovendien moet ook dan worden omgereden. Door de bruggen bijna gelijktijdig aan te pakken, is de overlast tijdens de werkzaamheden groter maar de periode van overlast korter.

Het vervangen van de bruggen is een ingewikkelde klus, die uit meer bestaat dan alleen het vervangen van de brugkleppen. Omdat de doorvaart van de sluis verbreed wordt, is verbreding van de bruggen nodig. Daarom moeten ook de brughoofden worden gesloopt. Verder wordt het bewegingswerk met de contragewichten geheel vernieuwd, waarvoor de brugkelder aangepast moet worden. Ook is een complete vervanging van de besturing van de bruggen naar een modernere versie noodzakelijk. Al die werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij een sluis die zoveel toegankelijk moet blijven voor de beroepsvaart. Dat betekent dat het werk af en toe moet stoppen om de scheepvaart door te laten.

 

Uitgelicht