Planning

Op 11 februari 2019 is de aannemer Heijmans weer met de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis begonnen. Daarmee is er een einde gekomen aan een periode van onzekerheid en wordt er weer volledig op de toekomst gericht: een vernieuwde Wilhelminasluis en naastgelegen bruggen.

Bekijk regelmatig de website en/of abonneer u op de nieuwsbrief. De provincie Noord-Holland en de aannemer zullen betrokken partijen via deze en andere kanalen tijdig op de hoogte brengen van zaken als voortgang, planning en hinder.

Fase 1: februari 2019 t/m januari 2020

Welke werkzaamheden?

  • Afbouw sluishoofden tot ruwbouw
  • Werk aan kades en kolk
  • Sloop Wilhelminabrug

Fase 2: januari t/m juni 2020

Welke werkzaamheden?

In deze fase vinden de volgende werkzaamheden plaats:

  • Sloop Beatrixbrug
  • Uitbaggeren sluis
  • Storten nieuwe kolkvloer
  • Verbreden sluis
  • Plaatsen nieuwe Wilhelminabrug en Beatrixbrug

Fase 3: juni tot eind december 2020

Welke werkzaamheden?

Dit is de fase van de afbouwwerkzaamheden

  • Inrichten en afwerken van de damwanden (metselwerk)
  • Straatwerk en openbare ruimte rondom de sluis afwerken

 

Uitgelicht