Planning

Op 11 februari 2019 start bouwer Heijmans weer met de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis. Daarmee komt er een einde aan een periode van onzekerheid en wordt er weer volledig naar de toekomst gericht: een vernieuwde Wilhelminasluis en naastgelegen bruggen.

Op dit moment treft Heijmans op de bouwterreinen de nodige voorbereidingen. De werkzaamheden duren tot eind 2020. Op hoofdlijnen zien de werkzaamheden eruit zoals hieronder beschreven. In dit schema staan ook globaal de gevolgen voor omwonenden, scheepvaart en wegverkeer. Uitgebreide informatie staat op de pagina Bereikbaarheid.

Uiteraard kan de planning (iets) verschuiven. Bekijk regelmatig de website en/of abonneer u op de nieuwsbrief. De provincie Noord-Holland en de aannemer zullen betrokken partijen via deze en andere kanalen tijdig op de hoogte brengen van zaken als voortgang, planning en hinder.

Planning Wilhelminasluis Zaandam
Fase Werkzaamheden Hinder
Februari 2019 t/m januari 2020 Afbouw sluishoofden tot ruwbouw.
Werk aan kades en kolk.
Sloop Wilhelminabrug.
 
Omwonenden: geluid en soms trillingen, bouwverkeer.
Scheepvaart: periodieke bloktijden.
Overig verkeer: afsluiting Wilhelminabrug en omleiding.
 
Februari t/m mei 2020 Sloop Beatrixbrug.
Uitbaggeren sluis.
Storten nieuwe kolkvloer.
Verbreden sluis.
Plaatsen nieuwe Wilhelminabrug en Beatrixbrug.
 
Omwonenden: intensieve bouw, geluid en soms trillingen, bouwverkeer.
Scheepvaart: 2 maanden stremming Wilhelminasluis.
Overig verkeer: bruggen gestremd, omleidingen.
 
Juni t/m december 2020 Afbouw.
Inrichten en afwerken damwanden.
Afwerken openbare ruimte rond sluis.
 
Omwonenden: periode van minder overlast.
Scheepvaart: geen stremmingen.
Overig verkeer: geen stremmingen.
 

 

 

Uitgelicht