Nieuws

 • Voorbereidende werkzaamheden vernieuwen Zaanbrug gestart

  (14 juli 2021) De afgelopen periode is er achter de schermen en in het gebied gewerkt aan de voorbereiding van het vernieuwen van de Zaanbrug. De aannemer voert verkenningen uit en werkt op dit moment aan de technische tekeningen. De provincie is in gesprek met bewoners en ondernemers in het gebied om te onderzoeken hoe de hinder tijdens de bouwperiode zoveel mogelijk kan worden beperkt.
 • Tijdelijke brug bij Lassiestraat zorgt voor oversteek tijdens werkzaamheden aan Zaanbrug

  (07 april 2021) In de zomer van 2022 start de provincie in nauwe samenwerking met de gemeenten Zaanstad en Wormerland met de vervanging van de huidige Zaanbrug.
 • Eind maart duidelijkheid over locatie tijdelijke autobrug

  (02 maart 2021) De Stuurgroep Zaanbrug verwacht ongeveer eind maart 2021 de locatie voor een tijdelijke autobrug in de omgeving van de huidige Zaanbrug bekend te maken.
 • Zorgvuldigheid bij locatiebepaling tijdelijke Zaanbrug

  (22 december 2020) De provincie werkt in samenwerking met de gemeenten Zaanstad en Wormerland aan de vervanging van de Zaanbrug. Voordat de oude Zaanbrug wordt verwijderd, komt er een tijdelijke brug. Het bepalen van de locatie van deze brug kost tijd en vraagt om zorgvuldige afweging. De provincie verwacht begin 2021 de locatie bekend te maken.
 • Vernieuwing Zaanbrug officieel gegund

  (02 november 2020) Op vrijdag 30 oktober heeft de provincie Noord-Holland haar handtekening gezet onder de bouwovereenkomst met Reimert Bouw en Infrastructuur b.v..

Uitgelicht