Over het project

De Zaanbrug verbindt de gemeenten Wormerland en Zaanstad. Na meer dan 60 jaar was de voormalige Zaanbrug aan het einde van de levensduur. Zowel vanuit technisch als verkeerskundig oogpunt moest de brug daarom worden vervangen.

De Zaanbrug voldoet weer aan de eisen van deze tijd en is aantrekkelijker en veiliger voor fietsers en voetgangers. 

Het ontwerp van de nieuwe Zaanbrug

De Zaanbrug is van iedereen. Daarom kreeg iedereen rond 2015 de mogelijkheid om via 'Mijn Zaanbrug' diens mening te geven over de uitstraling van de brug. Op basis van deze inbreng presenteerde architect Joris Smits het schetsontwerp van de nieuwe Zaanbrug. De huidige brug is inmiddels vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug. Een fraaie, ranke brug die past in de omgeving van de Zaan. 

artist impressie van de Zaanbrug

Meer kwaliteit voor fietsers

Aan weerszijden van de brug liggen vrij liggende fietspaden met een breedte van 2,10 meter en vrij liggende voetpaden van 1,80 meter breed. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de vroegere situatie. Toen maakten fietsers en voetgangers aan de oostkant van de brug nog gebruik van 1 gecombineerd fiets-voetpad pal langs de rijweg. De nieuwe fietspaden leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de (regionale) fietsroute van Wormer naar het station Wormerveer en vice versa.

Scheepvaart

Door de ligging bij de Zaanbocht, de smalle doorvaartopening en de aanlegkades in de buurt van de Zaanbrug, was het voor grote schepen lastig om bij de voormalige Zaanbrug te manoeuvreren. Er was daarom behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren. Voor de scheepvaart is de doorvaarthoogte ten opzichte van de voormalige situatie (2,35 m) verruimd naar ongeveer 2,90 meter, zodat de brug minder vaak open hoeft. De doorvaartbreedte is vergroot van 12 naar 16,5 meter.

Zaanbrug open voor al het verkeer

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van het programma Vaart in de Zaan! De Zaan is een belangrijke route voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. Om de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren voor de grotere binnenvaartschepen (CEMT-klasse Va: tot maximaal 110 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 4 meter) en de groei in transport zo goed mogelijk te faciliteren, is het programma Vaart in de Zaan in 1997 opgestart. 

Een groot aantal maatregelen is al uitgevoerd. Zo zijn de Bernhardbrug en de Julianabrug vernieuwd en is de Zaan al een keer uitgebaggerd. Eind 2020 is de vernieuwde Wilhelminasluis in Zaandam opgeleverd, inclusief de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug. Daarnaast zijn de bedieningstijden van bruggen verruimd en is een systeem van centrale afstandsbediening geïnstalleerd. Met het afronden van de werkzaamheden voor de Zaanbrug, komt ook de afronding van het programma Vaart in de Zaan! in zicht. Het sluitstuk is de geplande verwijdering van de drempel bij de Alexanderbrug door de gemeente Zaanstad later dit jaar.

Officiele Opening

Eind maart 2024 kon al het verkeer gebruikmaken van de nieuwe Zaanbrug. Op 13 april 2024 werd de brug officieel geopend. Die dag verrichtten gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, wethouder Gerard Slegers van de gemeente Zaanstad, wethouder Rolf van Wanrooij van de gemeente Wormerland en directeur Gerrold Steenbergen van Reimert Bouw en Infrastructuur samen de openingshandeling. Het aanwezige publiek zag hoe zij via een toneelstuk werden gevraagd ‘tol’ te betalen. Daardoor werd het mogelijk om de wandeling over de nieuwe Zaanbrug voort te zetten. Rondom de opening waren er verschillende activiteiten en feestelijkheden georganiseerd, waaronder exposities met film en muziek in de Stoomhal in Wormer en de Vermaning in Wormerveer.  

Zaanbrug officieel geopend

Partners

De brug is gedeeld eigendom van de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De provincie Noord-Holland voerde namens de gemeenten de regie over de vernieuwing van de Zaanbrug als onderdeel van het programma Vaart in de Zaan! Reimert Infrastructuur en Bouw voerde in opdracht van de provincie Noord-Holland de werkzaamheden aan de Zaanbrug uit.