Over het project

De Zaanbrug verbindt de gemeenten Wormerland en Zaanstad en is na 60 jaar aan vervanging toe. Door de ligging bij de Zaanbocht, de smalle doorvaartopening en de aanlegkades in de buurt van de Zaanbrug is het voor grote schepen lastig manoeuvreren. Er is daarom behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren.

De huidige brug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug. Voor de scheepvaart wordt de doorvaarthoogte ten opzichte van de huidige situatie (2,35 m) verruimd naar 3 meter, zodat de brug minder vaak open hoeft. De doorvaartbreedte wordt vergroot van 12 naar 16,5 meter.

Meer kwaliteit voor fietsers

Aan weerszijden komen vrij liggende fietspaden met een breedte van 2,10 meter en vrij liggende voetpaden van 1,80 meter breed. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Nu maken fietsers en voetgangers aan de oostkant van de brug nog gebruik van 1 gecombineerd fiets-voetpad pal langs de rijweg. De nieuwe fietspaden leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de (regionale) fietsroute van Wormer naar het station Wormerveer en vice versa.

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van het programma Vaart in de Zaan! De Zaan is een belangrijke route voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. Om de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren voor de grotere binnenvaartschepen (CEMT-klasse Va: tot maximaal 110 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 4 meter) en de groei in transport zo goed mogelijk te faciliteren, is het programma Vaart in de Zaan in 1997 opgestart. Een groot aantal maatregelen is al uitgevoerd. Zo zijn de Bernhardbrug en de Julianabrug vervangen, is de Zaan al een keer uitgebaggerd, zijn de bedieningstijden van bruggen verruimd en is een systeem van centrale afstandsbediening geïnstalleerd. 

Naast het vernieuwen van de Zaanbrug heeft de provincie Noord-Holland ook gewerkt aan het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam inclusief de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug.

Partners

De brug is gedeeld eigendom van de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De provincie Noord-Holland voert namens de gemeenten de regie over de vernieuwing van de Zaanbrug als onderdeel van het programma Vaart in de Zaan!

Zaanbrug 4

Zaanbrug 3

Zaanbrug 5

 

Uitgelicht