Vaarwegen

De Noord-Hollandse vaarwegen worden intensief gebruikt om goederen en mensen te vervoeren. De provincie zorgt op verschillende manieren dat dit zo goed en snel mogelijk kan.

Bedientijd sluizen en bruggen

Op de site van Rijkswaterstaat staan de bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in heel Nederland. Omdat voor het schutproces bij een sluis een half uur wordt gerekend is het raadzaam om een half uur voor einde bedientijd bij een sluis aan te komen om nog geschut te worden. 

Blauwe golf

Goede doorstroming is zowel op de weg als op het water belangrijk. In de provincie Noord-Holland werken 5 wegbeheerders samen om deze Blauwe Golf te realiseren: provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Waternet, gemeente Zaanstad en ProRail. Deze partijen zorgen dat de bruggen efficiënter worden bediend en weg- en vaarweggebruikers hun reis beter kunnen plannen. Via een speciaal brugmanagementsysteem wordt data uitgewisseld en beschikbaar gesteld voor de brugwachter, automobilisten en vaarweggebruikers. Voor meer informatie, bekijk de Korte film over Blauwe Golf of kijk op: www.blauwegolfverbindend.nl.

Centrale bediening bruggen en sluizen

In 2014 is besloten om de bruggen en sluizen in de provincie Noord-Holland centraal te gaan bedienen. Het aansluiten van de bruggen en sluizen op een bediencentrale wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd, beginnend met de provinciale bruggen en sluizen. Over het aansluiten van de andere objecten is de provincie in overleg met de beheerders van deze bruggen en sluizen.

De provincie heeft de bediencentrale Weg- en Waterhuis De Lange Balk in Heerhugowaard gebouwd. Van hieruit wil de provincie haar 40 bruggen en sluizen bedienen. Daarnaast kunnen ook andere beheerders hun bruggen en sluizen op de centrale aansluiten. 

Doelen van centrale bediening zijn:

  • het vervoer over water stimuleren
  • de capaciteit op de vaarwegen beter benutten
  • een efficiëntere inzet van mensen en middelen
  • de mogelijkheid om openingstijden te verruimen op trajecten - op termijn wellicht 24-uur per dag

Onderhoud vaarwegen en oevers

De provincie Noord-Holland onderhoudt ruim 250 kilometer vaarwegen en hun oevers. Watergangen worden opgeschoond en beschoeiingen onderhouden of vervangen. Ook legt de provincie kilometers aan natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen zijn een genot om langs te wandelen of fietsen. Maar ze hebben ook een belangrijke functie: hier leeft en groeit een grote rijkdom aan planten en dieren.

Lees meer op de projectwebsite Onderhoud vaarwegen en oevers.

Videostill veilig en voorbereid het water op
Bekijk de video: 'Veilig en voorbereid het water op'
.

Ligplaatsen in Noord-Hollandse vaarwegen

De provincie is eigenaar van diverse vaarwegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. Op alle provinciale vaarwegen geldt een ligplaatsverbod, tenzij een ontheffing is verleend. Voor elke vaartuig, woonboot, steiger of andere aanleggelegenheid moet een ontheffing worden aangevraagd. Bij goedkeuring ontvangt de aanvrager een huurovereenkomst èn een vignet. Hiermee houdt de provincie zicht op het gebruik van ligplaatsen en de bouw of het onderhoud van steigers en aanleggelegenheden. Door het gebruik van vignetten kan de provincie ook effectief controleren en handhaven.

Lees meer op noord-holland.nl/ligplaatsen.