Natuurvriendelijke oevers

De provincie Noord-Holland realiseert kilometers aan natuurvriendelijke oevers langs allerlei vaarwegen. Deze oevers krijgen een geleidelijke overgang van land naar water. Dit zorgt voor meer leven in en om het water en een grotere biodiversiteit.

Natuurvriendelijke oevers

In ondiepe wateren leeft een enorme rijkdom aan insecten, planten en dieren. In de verschillende waterdiepten groeien en leven bovendien veel verschillende flora en fauna. Om bij te dragen aan een gezonde onderwaterwereld investeert de provincie daarom in meer natuurvriendelijke oevers.

Waterplanten en vissen

Natuurvriendelijke oevers zijn met hun bloeiende planten en rijke rietkragen niet alleen een genot om langs te wandelen of fietsen maar hebben ook een belangrijke functie. Tussen de oever- en waterplanten kunnen vissen paaien, opgroeien schuilen en voedsel vinden.

Insecten en vogels

Ook insecten hebben baat bij natuurvriendelijke oevers. In en om het water is het een drukte van belang met kleine waterdiertjes, libellen en vlinders. Weidevogels en hun jongen gaan daarom langs de oevers op zoek naar voedsel. Vanaf het land kunnen zij gemakkelijker de glooiende oevers af naar het water. Rietvogels vinden hun woon- en broedplek in de rietkragen.

Kleine zoogdieren

De rijkdom aan voedsel trekt tot slot kleine zoogdieren aan, die vanaf het land het water ingaan op zoek gaan naar prooien. De waterspitsmuis, bunzing en hermelijn eten er insecten, larven, amfibieën of vissen. Langs natuurvriendelijke oevers ontstaat zo een geheel nieuwe cirkel van leven.

Werkzaamheden

De provincie combineert de aanleg van natuurvriendelijke oevers zoveel mogelijk met ander werk aan de vaarwegen. Denk aan beschoeiingen en opschonen van de watergang (baggeren). Zo wordt overlast beperkt en geld bespaard. 

Contact

Voor meer informatie over de werkzaamheden rond de oevers van een specifieke vaart of kanaal kan contact worden opgenomen met het Servicepunt. Telefoon: 0800 - 020 06 00 (gratis)