Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers hebben een geleidelijke overgang tussen land en water of een vooroever. Hierdoor krijgen waterplanten meer kans om te groeien en kunnen vissen beter opgroeien en zich voortplanten. Dit leidt weer tot een betere kwaliteit van het water. Daarnaast zijn natuurvriendelijke oevers belangrijk voor vele soorten oeverplanten, libellen, vlinders, rietvogels en kleine zoogdieren, zoals de waterspitsmuis, bunzing en hermelijn. De komende jaren ontwikkelt de provincie daarom zo’n 20 kilometer aan natuurvriendelijke oevers op 30 specifieke plekken.

Natuurvriendelijke oevers

Werkzaamheden combineren op specifieke locaties

Onderzoek wijst uit dat het aanleggen van natuurvriendelijke oevers op een aantal plekken in Noord-Hollandse kanalen goed en nuttig is. Zo heeft de provincie bij het Kanaal Schagen-Kolhorn 2 natuurvriendelijke oevers aan als de beschoeiing van de oevers van dat kanaal wordt vervangen. De aanleg van deze oevers wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden in de vaarweg, zoals baggerwerkzaamheden, het vervangen van de beschoeiing of het versterken van de waterkering. Zo wordt werk met werk gemaakt en is de aanleg van de natuurlijke oevers uiteindelijk goedkoper. Vanaf 2019/2020 hebben ook het Kraspolderkanaal, een deel van de Langedijkervaart, de Hoornsevaart en Huigenvaart natuurvriendelijke oevers.

Planning

Deze aanpassingen aan de oevers zijn inmiddels afgerond. Bekijk een gedetailleerdere planning van de verschillende projecten op Onderhoud vaarwegen en oevers.

Contact

Voor meer informatie over de werkzaamheden rond de oevers van een specifieke vaart of kanaal kan contact worden opgenomen met omgevingsmanager Anita Meijer via: meijeran@noord-holland.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over natuurvriendelijke oevers kan contact worden opgenomen met projectleider Dineke Mulderij via: mulderijb@noord-holland.nl.