Alliander N.V. (Alliander)

Alliander verricht activiteiten in het kader van het wettelijke netbeheer zoals aanleg en onderhoud van elektriciteits- en gasnetwerken plus de daarbij behorende taken zoals levering, installatie en beheer van trafo’s en meters. Voor het overige verricht Alliander activiteiten in de vrije markt zoals het ontwerpen, aanleggen en beheren van complexe infrastructuren.

Publiek belang

Het publiek belang is het waarborgen van een goed werkend distributienetwerk voor gas en elektriciteit. Daarnaast bepaalt de wet dat alleen publieke organen (gemeenten, provincies e.d.) aandeelhouder mogen zijn van netwerkbedrijven zoals Alliander.

Portefeuille Energie, portefeuillehouder Edward Stigter