Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (INH)

INH richt zich op het verstrekken van (converteerbare) leningen tijdens de zogenoemde Proof-of-Conceptfase van de ontwikkeling van een nieuw innovatief product of proces binnen het midden- en kleinbedrijf in de provincie Noord-Holland. Er is speciale aandacht voor innovaties op het gebied van Circulaire Economie, Duurzame Mobiliteit en Energietransitie.

Publiek belang

Het publiek belang is het bevorderen van innovatie om zo duurzaamheid, economie en werkgelegenheid in Noord-Holland te stimuleren.

Portefeuille Duurzaamheid, portefeuillehouder Esther Rommel.

Website:

www.innovatiefondsnoordholland.nl