N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

PWN levert drinkwater aan particulieren, bedrijven en instellingen in Noord-Holland en is verantwoordelijk voor het duinbeheer tussen Zandvoort en Bergen. Tevens zorgt zij voor de zuivering van oppervlaktewater tot drinkwater (onder andere in het duingebied).

Publiek belang

Het publiek belang is het waarborgen van de levering van en de zuivering tot drinkwater. Daarnaast bepaalt de wet dat alleen publieke organen (gemeenten, provincies e.d.) aandeelhouder mogen zijn van drinkwaterbedrijven zoals PWN.

Portefeuille Water, portefeuillehouder Cees Loggen

Website:

www.pwn.nl

Uitgelicht