“Bij de provincie kan ik het beste van 2 werelden combineren”

Wouter van Buizen wilde aan grotere projecten werken en zijn technische horizon verbreden. Sinds juni 2022 is hij omgevingsmanager bij de provincie.

“Bij de provincie kan ik het beste van 2 werelden combineren”

Wat houdt jouw werk precies in?

“Samen met mijn collega’s bij Beheer & Uitvoering (B&U) werk ik aan het beheren, onderhouden en vernieuwen van de infrastructuur in Noord-Holland. Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg en reconstructie van nieuwe wegen en vaarwegen en het onderhouden van onze bestaande wegen. Zo werken we onder andere aan fietspaden, verkeersveilige rotondes, openbaar vervoer-verbindingen, sluizen, bruggen en veilige oevers. In mijn rol als omgevingsmanager ben ik verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van Royal FloraHolland, beter bekend als de bloemenveiling in Aalsmeer. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een voetgangersbrug wordt aangelegd en er een ongestoorde logistieke verbinding – een vrachtwagenweg – komt.”  

Wat is er nodig voor soepel omgevingsmanagement?

“Veel. Als lid van een integraal projectmanagementteam (IPM-team) werk ik op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Van stakeholdermanagement met Royal FloraHolland en alle bedrijven op het terrein tot het regelen van alle voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de brug en de weg. Ook dat laatste is behoorlijk breed. Van archeologisch onderzoek tot het laten verleggen van kabels en leidingen. Daarbij kom je telkens nieuwe technische en maatschappelijke uitdagingen tegen. We innoveren en verduurzamen voortdurend. Zo wordt de beoogde betonnen voetgangersbrug bij Royal FloraHolland een houten brug. En met de kabels en leidingen zag het er eerst naar uit dat ze verlegd moesten worden voor de aanleg van de brug. Dat zou zorgen voor een onnodige investering. Maar na onderzoek ontdekten we dat er leidingen verkeerd op de tekening stonden. Die informatie maakte duidelijk dat een aantal verleggingen bespaard kon worden. En toen kwam er een heel ander bedrag uit.”

Wat deed je voordat je hier kwam werken? 

“Ik heb planologie gestudeerd aan de UvA en werkte als GIS-specialist en omgevingsmanager in de hoogspannings- en warmtewereld. Ik deed onder meer energietransitietrajecten voor Alliander en Vattenfall. Kabelaanleg en stationsbouw is mooi uitdagend werk. Maar na een tijdje wilde ik graag mijn horizon verbreden.” 

Wat maakt de provincie een interessante werkgever?

“De provincie Noord-Holland biedt een arsenaal aan grote projecten en is voor heel veel zaken verantwoordelijk. Dat is precies wat ik zocht. Veel mensen weten niet hoe ontzettend veel de provincie in beheer heeft. We werken aan water, wegen, natuurgebieden, noem maar op. Er is veel mogelijk. Zo werk ik bijvoorbeeld samen met het Rijk en 12 gemeenten aan een project voor energieopwekking langs rijkswegen. Dat is heel gaaf. Door naast infra ook aan de energietransitie te werken kan ik het beste van 2 werelden combineren. Ik heb hier boeiend werk, leuke collega’s, een fijne werkgever en een goede balans tussen werk en privé.”